Създайте нов етикет за събитие

Етикетът за събитие трябва да бъде интегриран във вашия изходен код след това, за да проследите събитието, за което сте създали маркера.

  Обикновено обектът, с който е взаимодействано.

   Определете при кое действие трябва да се задейства събитието.

    Етикетът може също да бъде име или дума, използвана за описание на характеристиките или качествата на конкретното събитие, за да се направи лесно разграничение между подобни събития.

     Числова стойност, свързана със събитието.

      Незадължително поле за допълнителни параметри.

       Определете при кое действие трябва да се задейства събитието.

       Event Tag Created

       The event tag needs to be integrated within your source code afterwards in order to track the event you created the tag for.

       копирано! Вашият персонализиран маркер за събитие е успешно копиран в клипборда ви

       Копирането не е възможно! или неподдържан браузър!

       Add the created event tag within your source code manually to the element you would like to track. If you’re having troubling adding the snippet, please check our instructions below on how to add it.