Visitor Analytics
Skip to main content

304 Nemodifikováno

TL;DR

Zpráva 304 Not Modified je stavový kód odpovědi HTTP, který s největší pravděpodobností poukazuje na skutečnost, že uživatel je přesměrován na kešovanou verzi webového zdroje (např. webové stránky), protože v době od kešování do doby požadavku nedošlo k žádným změnám. Nemá to vliv na uživatelský zážitek, kromě toho, že se zdroj načte rychleji.

Co je to zpráva 304 Not Modified?

Zpráva 304 Not Modified je stavový kód odpovědi HTTP, který je spolu se zprávami 301 Redirect a 302 Redirect součástí kategorie stavových kódů odpovědi 3xx. Tato kategorie se zabývá přesměrováním, ale v případě zprávy 304 Not Modified se nejedná o zjevné přesměrování. To proto, že se týká implicitního přesměrování na kešovanou verzi webového zdroje, ke kterému se snažíte přistupovat.

Verze uložená v mezipaměti je verze webového zdroje, která je uložena na zprostředkujícím systému, aby se zrychlil přístup a načítání stránky. Funguje to tak, že při prvním přístupu k webovému zdroji (například webové stránce) se uživateli s největší pravděpodobností zobrazí živá verze tohoto zdroje. Pokud je povoleno ukládání do mezipaměti, jsou zároveň některé nebo všechny prvky této webové stránky staženy jako statické zdroje na zprostředkujícím serveru a dokonce i v používaném internetovém prohlížeči. Když uživatel podruhé přejde na stejnou stránku, bude, pokud mezitím nedošlo k žádným změnám, přesměrován na cachovanou verzi zdroje, která se načte mnohem rychleji, protože prvky již byly jednou staženy.

V tomto kontextu je zpráva 304 Not Modified odpovědí na požadavek, pokud po uložení prostředku do mezipaměti nedošlo k žádným aktualizacím. Server proto uživatele automaticky odešle na verzi uloženou v mezipaměti.

Jak zpráva 304 Not Modified ovlivňuje uživatele?

Nemá žádný vliv. Na straně klienta není třeba nic dělat. Uživatelé si zprávy 304 nemusí ani všimnout a pravděpodobně si nebudou vědomi, že si prohlížejí webovou stránku uloženou v mezipaměti.