Visitor Analytics
Skip to main content

403 Zakázáno

TL;DR;

403 Forbidden je stav odpovědi HTTP, který znamená, že server požadavek pochopil, ale odepřel uživateli přístup k hledaným zdrojům. To se obvykle stává, když je obsah omezen pro registrované uživatele nebo správce a omezen pro všechny ostatní.

Co je chyba 403 Forbidden?

403 je stavový kód odpovědi HTTP, který uživateli oznamuje, že nemáte oprávnění k přístupu ke zdroji na serveru. K tomu může dojít, pokud je obsah omezen pouze pro registrované uživatele nebo pokud je pro přístup k datům stanovena nějaká předběžná podmínka.

K tomuto druhu chyby může dojít, když se snažíte ve webovém prohlížeči zapsat přesnou adresu URL, která odkazuje na soubor ve struktuře webu, ale tento soubor není přístupný běžným uživatelům, pouze správcům webu. Může to být z důvodů zabezpečení, ochrany osobních údajů nebo funkčnosti. Chyba může být také důsledkem toho, že vlastníci serveru nesprávně nastavují oprávnění (čtení, zápis, spuštění).

Ať už je za tím jakýkoli důvod, chybu 403 forbidden může opravit pouze osoba, která má přímý přístup k souborům na serveru. Jako uživatel internetu s tím nemůžete nic moc dělat, kromě toho, že požádáte správce webu o oprávnění, které vám může, ale nemusí udělit, v závislosti na povaze zdroje, ke kterému se snažíte přistupovat.