Visitor Analytics
Skip to main content

Prohlížeče

TL;DR

Webový prohlížeč je aplikace, jejíž primární funkcí je získávání informačních zdrojů z webu, jejich přeměna na obsah čitelný člověku a jejich zobrazování na zařízeních uživatele.

Co je prohlížeč?

Webový prohlížeč (nebo zkráceně prohlížeč) je softwarová aplikace používaná pro přístup k internetu. Účelem prohlížeče je načítat data a informace z World Wide Web a zobrazovat je na zařízeních. Existují vyhrazené prohlížeče pro různé typy zařízení (mobilní, stolní) a všechny hlavní webové prohlížeče mají mobilní verze. Prohlížeče se používají pro přístup a zobrazování webových stránek a dalších druhů obsahu, který je vytvořen v HTML a XML. HTML je standardizovaný hypertextový značkovací jazyk pro dokumenty vytvořené pro zobrazení v prohlížeči, zatímco XML je jeho rozsáhlá verze. Tyto typy jazyků jsou ve většině případů podporovány technologiemi CSS (Cascading Style Sheets) a JS (JavaScript). CSS má za úkol přizpůsobovat obsah vizuálním způsobem na více zařízeních a oddělovat písma, rozvržení, barvy a další prvky, zatímco JS se používá k vytváření dynamického obsahu.

Funkce prohlížeče se nachází v nabídce Zařízení a je to jedna z funkcí, která pomáhá majitelům webových stránek při strategickém plánování UI/UX.

Proč jsou prohlížeče důležité?

Nejdůležitější na webových prohlížečích je to, že transformují stránky, které jsou doručovány pomocí Hypertext Transfer Protocol (HTTP/HTTPS), File Transfer Protocol (FTP), ale také ze zpracování e-mailů (mailto:) a webových souborů (file:), na obsah, který by jinak nebyl pro lidi čitelný.

První prohlížeč byl vytvořen v roce 1990 a od té doby došlo v této oblasti k neustálému vývoji a do prohlížečů byly postupně přidávány další možnosti. Od druhého čtvrtletí letošního roku používá webový prohlížeč více než polovina světové populace.

Jak fungují webové prohlížeče?

Toto jsou kroky, které prohlížeč provádí, aby zobrazil obsah: Po zadání adresy URL prohlížeč najde IP adresu pro název domény. Dále odešle HTTP požadavek na server. Poté, co server odešle odpověď, prohlížeč začne vykreslovat stránku. Prohlížeč bude také odesílat další požadavky na vložené objekty (obrázky, CSS), dokud nebude webová stránka plně načtena.

Jaké jsou nejběžnější prohlížeče?

Podle Wikipedie jsou zde některé z nejlepších prohlížečů:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • internet Explorer
  • Safari
  • Microsoft Edge
  • Opera