Visitor Analytics
Skip to main content

Churn

TL;DR

Churn představuje procento ztracených zákazníků v daném časovém rozmezí (např. rok, čtvrtletí atd.) a lze jej vypočítat vydělením počtu ztracených zákazníků počtem původních zákazníků v daném časovém rozmezí.

Churn = (Nlc/Nic)*100

Nlc = počet ztracených zákazníků Nic = počet původních zákazníků

 

Jaký je odliv zákazníků?

Odliv zákazníků, známý jako Churn rate, představuje procento zákazníků, kteří přestali používat váš produkt nebo službu v určitém časovém rozmezí (např. čtvrtletí, rok). Zatímco většina společností počítá odchod podle počtu nebo procenta ztracených zákazníků, některé používají stejný vzorec (a termín) pro výpočet procenta ztracených opakujících se příjmů. Proč je odchod zákazníků důležitý? Dlouhodobí zákazníci jsou pro příjmy firmy nejlepší, protože získání nových stojí více než udržení stávajících! Znalost míry odchodu zákazníků pomáhá podniku pochopit, zda proces akvizice vs. proces udržení funguje a kde lze procesy optimalizovat, aby se dosáhlo vyšších příjmů a delší životnosti zákazníků. Stabilní proces udržení znamená vyšší příjmy a nižší náklady na akvizici!