Visitor Analytics
Skip to main content

Konverzní cesta

TL;DR

Konverzní trychtýř označuje cestu návštěvníka na webu, který prochází několika po sobě jdoucími fázemi, jako je zájem, touha a akce, čímž se z prostého návštěvníka stává kupující/předplatitel/vedoucí/atd. Konverzní trychtýř může pomoci vizualizovat celý tento marketingový proces a usnadnit jej kontrolu.

O konverzních cestách

Konverzní trychtýř (někdy označovaný jako marketingový nebo prodejní trychtýř) je marketingová fráze používaná k popisu cesty formuláře zákazníka, který je náhodným návštěvníkem, aby se stal kupujícím, předplatitelem, potenciálním zákazníkem nebo jinou formou konverze. Obdoba trychtýře se používá k vysvětlení způsobu, jakým je návštěvník nebo uživatel veden rozhodovacím procesem k poslednímu kroku nákupu produktu, stažení dokumentu nebo provedení jakékoli jiné relevantní akce na webu.

Jaký je příklad konverzní cesty?

Konverzní trychtýř může mít několik fází, kterými může návštěvník projít, ale nejzákladnější konverzní trychtýř lze obnovit takto:

Povědomí ↓ Zájem ↓ Touha ↓ Akce