Visitor Analytics
Skip to main content

Cena za tisíc (CPT)

O ceně za tisíc

Cena za tisíc (CPT), známá také jako cena za tisíc, je cenový model, který inzerentům účtuje pevnou cenu za každých 1 000 zobrazení/zobrazení bez ohledu na skutečnost, zda na reklamu někdo klikl nebo ne. Další informace o CPT, jako je vzorec a kdy se používá, naleznete v našem článku o ceně za promileve glosáři.