Visitor Analytics
Skip to main content

Optimalizace konverzního poměru (CRO)

TL;DR

Optimalizace konverzního poměru je proces, jehož prostřednictvím se zvyšuje procento konverzí metodickou analýzou dat a testováním různých verzí stejného webu nebo marketingové kampaně.

Co znamená Optimalizace konverzního poměru?

Než budete schopni porozumět procesu optimalizace konverzního poměru, musíte vědět, co konverze představuje (např. platba, předplatné, potenciální zákazník) a jak konverzní poměr vypočítat. Díky úsilí o optimalizaci konverzního poměru se podnikům daří zvyšovat počet konverzí, aniž by investovaly více peněz do návštěvnosti webových stránek, čímž se zvyšuje jejich ROI (návratnost investic) a celková ziskovost. Ve většině případů je nákladově efektivnější přeměnit současné návštěvníky webu na konvertované návštěvníky (kupující, sledující, potenciální zákazníky atd.), než přilákat na web nové návštěvníky.

Metody optimalizace konverzního poměru webových stránek

CRO znamená zjistit, co návštěvníci při procházení určité webové stránky hledají, a poskytnout jim nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout. Pro dosažení nejlepších výsledků by tento proces měl být vždy založen na analýze dat a nikdy na předpokladech nebo odhadech.

Před zahájením procesu optimalizace konverzního poměru je třeba začít s auditem, prozkoumat některá oborová měřítka, abyste viděli, v jaké situaci je aktuální konverzní poměr, určit, kde na webu lze konverzní trychtýř zlepšit a jaké metriky by se měly zlepšit.

Existuje několik metod optimalizace konverzního poměru v závislosti na klíčových ukazatelích výkonu (KPI), které je třeba zlepšit, ale 2 z nejpopulárnějších jsou: dlouhodobé sledování provozu (chování, přehrávání relace, teplotní mapy) a A/B testování ( průzkumy, segmentace a personalizace). Kombinace těchto dvou v dobře naplánovaném časovém období jistě zlepší míru konverze webových stránek, ale je třeba pamatovat na trpělivost, protože nejde o jednorázovou opravu, ale o nepřetržitý proces.