Visitor Analytics
Skip to main content

Kaskádové styly (CSS)

TL;DR

CSS funguje vedle HTML a má za úkol přizpůsobit obsah webových stránek vizuálním způsobem na více zařízeních. Určuje styl oddělením písem, rozložení, barev a dalších prvků a zlepšuje uživatelskou zkušenost.

O kaskádových stylech (CSS)

Cascading Style Sheets (CSS) spolupracuje s jazykem HTML (Hypertext Markup Language) na vylepšení designu webových stránek. Prostřednictvím CSS mohou weboví designéři nastavit styl pro stránku a tento styl bude aplikován na všechny ostatní stránky a prvky na celém webu. CSS se používá k tomu, aby weby vypadaly atraktivněji a zlepšily uživatelský dojem.

Proč je CSS důležité?

CSS umožňuje vývojářům určit styl jednou a webový prohlížeč použije stejný specifický styl na webové stránky nebo v dokumentu poté mnohokrát, takže je to časově efektivní. Díky této metodě je také zajištěna větší kontrola nad rozložením a zároveň je zlepšena flexibilita a interaktivita webu. CSS také usnadňuje aktualizaci webových stránek tím, že odstraňuje opakující se styl kódování základního HTML a má tu výhodu, že snižuje počet chyb v kódu.