Visitor Analytics
Skip to main content

Hypertextový odkaz

TL;DR

Hypertextový odkaz (nebo jednoduše odkaz) je odkaz z jedné webové stránky na jinou. Kliknutím na prvek s hypertextovým odkazem (text, obrázky, tlačítka) se uživatel dostane na jinou webovou stránku, která může obsahovat další informace nebo související obsah. Hypertextové odkazy mají silný vliv na autoritu stránky a domény.

Co je to hypertextový odkaz a jak ho můžete použít?

Hypertextový odkaz je odkaz webové stránky na jinou webovou stránku. Po kliknutí na hypertextový odkaz je uživatel přesměrován na jinou související část obsahu, která může sloužit jako zdrojová citace, jako stránka "více informací", jako stránka "související informace", stránka, na které může uživatel provést další akci (registrace, přihlášení), nebo jakýkoli jiný typ obsahu, který může nějak souviset se zobrazovaným.

Hypertextové odkazy lze umístit na řadu prvků webových stránek, jako jsou obrázky, texty nebo tlačítka. Všechny tyto prvky lze po najetí myší zvýraznit a většinou se kurzor změní ze šipky na ukazující ruku. Text hypertextového odkazu je většinou modrý nebo podtržený. Není to obecné pravidlo, ale doporučuje se, protože tak čtenář ví, že pokud na něj klikne, bude přesměrován do nové sekce nebo na novou webovou stránku.

Hypertextové odkazy mohou odkazovat buď na externí zdroj (odchozí odkazy), nebo na interní zdroj na webových stránkách (příchozí odkazy). Hypertextové odkazy jsou důležité z několika důvodů. Především organizují obsah, čímž usnadňují jeho vyhledávání uživateli i vyhledávači. Za druhé jsou silným ukazatelem autority stránky a domény. Odkazy z jedné stránky na jinou v rámci téhož webu mohou mírně posílit autoritu určité webové stránky. Také čím více hypertextových odkazů je na jiných webových stránkách, které odkazují na vaše webové stránky, tím vyšší budeautorita vašídomény. Těmto odkazům se často říká zpětné odkazy.