Visitor Analytics
Skip to main content

Klíčové slovo

TL;DR

Klíčová slova jsou vyhledávací dotazy používané lidmi k objevování nových webů nebo stránek s konkrétním obsahem. Vyhledávače, prohledávače a vlastníci webových stránek spoléhají na klíčová slova, aby spojili obsah webové stránky s osobou, která ji hledá prostřednictvím vyhledávačů.

Co je klíčové slovo?

Klíčové slovo (nebo fráze) z hlediska SEO představuje nápady a témata, která používají lidé ve vyhledávačích, aby našli stránky s relevantním obsahem. Tato klíčová slova se také označují jako „vyhledávací dotazy“.

Obvykle shrnují hlavní téma webových stránek, takže jako tvůrci obsahu by primárními klíčovými slovy měla být ta, která jsou nejrelevantnější pro firmu a její produkty nebo služby, stejně jako výrazy, které lidé hledají, aby ve výsledcích vyhledávačů dosáhli očekávaných výsledků. stránky.

Proč, kde a jak používat klíčová slova?

Klíčová slova jsou velmi cenná, protože propojují informace o obsahu webu a to, co lidé hledají ve vyhledávačích. Použitím relevantních klíčových slov se uspokojí potřeby hledajícího, web se umístí výše ve vyhledávačích a pohání organickou návštěvnost.

Chcete-li správně použít klíčová slova na stránce nebo webu, zvažte následující návrhy:

  1. Proveďte průzkum klíčových slov a vytvořte sadu primárních klíčových slov.
  2. Abyste se ujistili, že jste vybrali správná klíčová slova, pečlivě vyberte správné cílové publikum a jeho zájmy týkající se webu. Pokud například vlastníte obchod s designovým oblečením, možná se budete chtít zařadit do kategorie „předváděcí místnost“ – ale pokud si nedáte pozor, můžete nakonec přilákat návštěvníky, kteří mají zájem najít předváděcí místnosti pro auta nebo nábytek.
  3. Pokud je to možné, použijte primární klíčové slovo v adrese URL webu.
  4. Přidejte primární klíčové slovo do tagu nadpisu (H1, H2 atd.) stránky, meta description a atributů alt – pokud je to relevantní a dává to čtenáři smysl.
  5. Vyhněte se přeplňování klíčovými slovy, duplicitnímu obsahu a ujistěte se, že máte na stránce nebo webu slušnou hustotu klíčových slov.