Visitor Analytics
Skip to main content

Výzkum klíčových slov

TL;DR

Výzkum klíčových slov je proces objevování klíčových slov a frází, které používají lidé v určité cílové skupině (např. geolokace) k nalezení informací o různých tématech ve vyhledávačích (např. Google).

Co je výzkum klíčových slov?

Psaní obsahu popisujícího produkty nebo služby webové stránky může být snadné, ale uvědomění si a pochopení toho, jak publikum tento produkt nebo službu hledá ve vyhledávači, je zcela nový proces.

Výzkum klíčových slov představuje proces zjišťování dotazů, které lidé používají ve vyhledávačích, aby našli informace.

Proč je výzkum klíčových slov pro SEO důležitý a jak se provádí?

Silný výzkum klíčových slov pomáhá webu jak z pohledu SEO, tak i z obchodního hlediska. Znáte-li slova a fráze, které vaše publikum používá ve vyhledávačích k vyhledání informací o konkrétních odvětvích, tématech nebo službách, vám pomůže lépe umístit vaše webové stránky a psát relevantní obsah. A relevance je dobrá i pro SEO. Kromě znalosti přesných frází, které lidé používají, mohou tato klíčová slova pomoci tvůrci obsahu a majiteli firmy zjistit vzestupy a pády tématu: myšlenky, obavy a touhy cílového trhu. Síla výzkumu klíčových slov spočívá v lepším pochopení vašeho cílového trhu a toho, jak hledají váš obsah, služby nebo produkty.

Většina nástrojů pro výzkum klíčových slov poskytuje konkrétní údaje, jako jsou:

  • klíčová slova a fráze, které lidé hledají na konkrétní téma
  • Přibližný počet lidí, kteří vyhledávají klíčové slovo za měsíc nebo za rok
  • Klíčová slova a fráze používané na základě geolokace nebo v konkrétních časových rozsazích

Klíčová slova s vysokou i nízkou konkurencí mohou být pro web přínosná v závislosti na odvětví nebo specializaci, ale všechny poznatky správného průzkumu klíčových slov nabízejí dobrý přehled klíčových slov, která by měla být upřednostněna, abyste získali lepší výhodu z hlediska relevance. .