Visitor Analytics
Skip to main content

Výměna odkazů

TL;DR

K výměně odkazů dochází, když se dva majitelé webových stránek nebo webmasteři dohodnou na vzájemném zveřejnění odkazů ve svých publikacích. Ačkoli se dříve jednalo o běžnou praxi s cílem zlepšit SEO, současná efektivita tohoto procesu je zpochybňována.

Co je to výměna odkazů?

Výměna odkazů je proces, při kterém majitel webových stránek souhlasí s umístěním odkazu na jinou webovou stránku výměnou za to, že majitel této webové stránky učiní totéž za odkaz podle výběru majitele původní webové stránky. Účelem této výměny mezi webmastery je většinou zvýšení autority domény obou zúčastněných webových stránek. Sekundárním přínosem může být získání dalšího zdroje odkazové návštěvnosti.

Umístění odkazů a další podrobnosti týkající se výměny jsou zcela založeny na vyjednávání mezi oběma zúčastněnými stranami. Výměna odkazů se neřídí žádným pravidlem.

Je výměna odkazů dobrá strategie?

Výměna odkazů bývala v minulosti velmi častá, když si webmasteři uvědomili, že počet zpětných odkazů je důležitým kritériem pro algoritmy vyhledávačů. Protože však tento typ křížové propagace byl často zneužíván a mnohdy vedl k "odkazovým schématům", vliv, který má na SEO, se snížil. Stále se vedou diskuse o tom, zda je uplatňování této strategie účinné, nebo ne, ale většina odborníků se shoduje na tom, že pokud se rozhodnete pro výměnu odkazů, měli byste alespoň zvážit relevanci a autoritu těch, se kterými výměnu provádíte.

Na druhou stranu je pro web s vysokou autoritou jen málo zajímavé, aby přijal výměnu odkazů s webem, který patří k doméně s nižší autoritou. Proto je pravděpodobnější, že k výměně odkazů dojde mezi weby, které jsou z hlediska autority víceméně na stejné úrovni. To samo o sobě může vyvolat otázku, zda je tento druh propojení přínosný.