Visitor Analytics
Skip to main content

Meta klíčová slova

TL;DR

Meta klíčová slova spadají do kategorie meta tagů a jsou to prvky, které by po přidání do zdrojového kódu stránky měly poskytnout více informací o obsahu webové stránky. Nedávno se však ukázalo, že algoritmy vyhledávačů je neberou v úvahu, takže jsou pro SEO nadbytečné.

Co jsou meta klíčová slova?

Meta klíčová slova jsou typem metaznaček, které se používají k poskytování dalších informací o obsahu dané webové stránky. Obsah meta klíčových slov je viditelný pouze pro roboty ve zdrojovém kódu stránky. Nezobrazují se uživatelům.

Značka má ve zdrojovém kódu stránky následující tvar: <meta name="keywords" content=”...”>. Do hranatých závorek v obsahové části lze přidat relevantní klíčová slova oddělená čárkami. Počet zde přidaných klíčových slov není omezen.

Jsou meta klíčová slova dobrá pro SEO?

Několik odborníků z oboru testovalo použití meta klíčových slov a došli ke stejnému závěru: tento typ meta tagu se stal nadbytečným. Nejpravděpodobnější je, že se vyhledávače rozhodly to úplně přehlédnout, protože majitelé webových stránek mají tendenci je zneužívat pomocí nádivky klíčových slov. To znamená, že někteří webmasteři by sem vkládali velké množství klíčových slov v naději, že se budou hodnotit pro co nejvíce vyhledávacích dotazů, bez ohledu na skutečnou relevanci těchto klíčových slov k obsahu.

Proto, i když neexistuje žádný náznak, že používání meta klíčových slov může poškodit vaše SEO, nezdá se, že by vám pomohlo ani jejich přidání do vašeho backendu. Některé webové stránky je stále využívají a dokonce i některé SEO nástroje/moduly/pluginy stále nabízejí možnost je vyplnit pro optimalizaci vašich stránek. Podobný způsob popisu obsahu je stále velmi populární v CMS, jako je Wordpress, kde je použití „tagů“ pro blogové příspěvky k vidění velmi často.