Visitor Analytics
Skip to main content

Platba za kliknutí (PPC)

TL;DR

Platba za kliknutí je cenový model online reklamy, při kterém se inzerentům účtuje každé kliknutí na jejich reklamu.

O službě Pay per Click

Pay-per-click (PPC) je online marketingový model určený k vytváření návštěvnosti webových stránek, při kterém inzerent platí vydavateli v závislosti na počtu kliknutí na reklamu. PPC se často zaměňuje s cenou za proklik (CPC), a přestože tyto dva pojmy jdou ruku v ruce, jedná se o samostatné termíny, protože PPC je způsob reklamy a CPC je reklamní metrika. Reklama typu Pay-per-click se soustředí na klíčová slova, takže když inzerenti nastavují kampaň PPC, přidají klíčová slova popisující produkt nebo službu, kterou se snaží prodat, aby jejich reklama zasáhla správnou cílovou skupinu.

Typy PPC

Digitální marketéři mají k dispozici 2 hlavní modely Pay Per Click:

Paušální PPC, při kterém je cena za kliknutí na reklamu pevně stanovena a konečná částka se zaplatí vynásobením počtu kliknutí cenou za kliknutí, nebo je předem stanoven rozpočet a reklama běží, dokud není celá částka vyčerpána.

Příklady: Kanály sociálních médií, jako je Facebook, Twitter, Linkedin.

PPC na základě nabídek Konkurenční forma PPC, kdy inzerent platí vydavateli v závislosti na pozici reklamy a předem stanovené ceně konkurence.

Příklady: PPC (z angl: Vyhledávače jako Google, Bing, Yahoo.