Visitor Analytics
Skip to main content

Návratnost investic (ROI)

TL;DR

Návratnost investic (ROI) je ukazatel výkonnosti, který slouží k vyhodnocení efektivnosti investice nebo k porovnání několika investic. Konečný výsledek se uvádí v procentech nebo v poměru.

O návratnosti investic (ROI)

Návratnost investic, zkráceně ROI, je finanční metrika, která hodnotí předpokládanou ziskovost různých investic. Ačkoli je výpočet ROI pro každého snadný a jedná se o celosvětově srozumitelný pojem, má určitá omezení, neboť vzorec ROI nezohledňuje faktor času a může být náchylný k manipulaci.

Vzorec návratnosti investic (ROI)

Existuje několik verzí vzorce ROI, ale nejčastěji se používá následující:

ROI = čistý zisk / celková investice * 100

Příklad: Osoba koupí dům v hodnotě 100 000 USD, investuje dalších 20 000 USD do rekonstrukce a poté dům prodá za 150 000 USD. V tomto případě bude čistý zisk činit prodejní cena (150 000 USD) minus investice do domu (100 000 + 20 000 USD), tedy 30 000 USD. Celková investice je cena, za kterou byl dům pořízen (100 000 USD), plus peníze zaplacené za renovaci (20 000 USD), tedy 120 000 USD.

Pak podle vzorce pro návratnost investice, v tomto konkrétním případě: ROI = 30 000 / 120 000 *100 ROI = 0,25*100 ROI = 25 % Osoba v tomto příkladu získala 25 % návratnost investice, ale je třeba zmínit, že ROI může být i záporné číslo.

Návratnost investic (ROI) v marketingu

V marketingu se návratnost investic počítá pro lepší pochopení toho, jak by měl být plánován marketingový rozpočet, protože pomáhá určit a porovnat účinnost marketingových kampaní. Pro návratnost investic v marketingu výše uvedený vzorec neplatí, protože při jejím stanovení je třeba zohlednit různé faktory. Marketéři se musí v závislosti na kontextu rozhodnout, jaké prvky budou nakonec tvořit konečný vzorec pro výpočet ROI (čisté příjmy, hrubé příjmy, průměrná prodejní cena, hodnota za dobu života zákazníka atd.)