Visitor Analytics
Skip to main content

Zasedání

TL;DR

Relace na webu nebo v aplikaci představuje soubor akcí, jako jsou navštívené stránky, události nebo transakce elektronického obchodu, provedené návštěvníkem v určitém časovém období.

co je relace?

Relace představuje soubor interakcí návštěvníků s webem nebo aplikací v daném časovém období. Interakce návštěvníka relace může zahrnovat následující:

  • více zobrazení stránek
  • události (jako jsou kliknutí, zavírání vyskakovacích oken, vyplňování formulářů)
  • sociální interakce
  • transakce elektronického obchodu

Jak dlouho trvá relace?

Ve výchozím nastavení trvá relace 3 hodiny. To v podstatě znamená, že když se návštěvník dostane na web, spustí se sledování a veškerá aktivita se shlukuje, dokud relace neskončí. Po 3 hodinách se doba vypršení resetuje přidáním dalších 3 hodin od okamžiku této interakce. Jeden uživatel tedy může otevřít tolik relací, kolik chce (za každou návštěvu webu po více než 3 hodinách od poslední akce) – ať už ve stejný den, nebo v průběhu několika dní, týdnů či měsíců.