Skip to main content

Zasedání

TL;DR

Návštěva na webu nebo v aplikaci představuje soubor akcí, jako jsou navštívené stránky, události nebo transakce elektronického obchodu, provedené návštěvníkem v určitém časovém období (např. 3 hodiny v rámci analýzy návštěvníků)

co je relace?

Relace představuje soubor interakcí návštěvníků s webem nebo aplikací v daném časovém období. Interakce návštěvníka relace může zahrnovat následující:

  • více zobrazení stránek
  • události (jako jsou kliknutí, zavírání vyskakovacích oken, vyplňování formulářů)
  • sociální interakce
  • transakce elektronického obchodu

Jak dlouho trvá návštěva v rámci analýzy návštěvníků?

Ve výchozím nastavení trvá návštěva analýzy návštěvníků 3 hodiny. To v podstatě znamená, že když se návštěvník dostane na web, návštěvnická analytika začne sledovat a veškerá aktivita se shlukuje až do konce relace. Po 3 hodinách návštěvník Analytics resetuje dobu vypršení tím, že přidá další 3 hodiny od okamžiku této interakce. Jeden uživatel tedy může otevřít tolik relací, kolik chce (za každou návštěvu webu po více než 3 hodinách od poslední akce) – ať už ve stejný den, nebo během několika dní, týdnů nebo měsíců.