Visitor Analytics
Skip to main content

Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

TL;DR

Optimalizace pro vyhledávače, zkráceně SEO, je online marketingový postup, kterým se zvyšuje organická návštěvnost z vyhledávačů.

O optimalizaci pro vyhledávače

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je proces zvyšování počtu návštěvníků webových stránek tím, že se webové stránky zviditelní na stránkách s výsledky vyhledávání. SEO je součástí strategie marketingu ve vyhledávačích (SEM) a jejím cílem je zvýšit množství i kvalitu organické návštěvnosti webových stránek.

Proč je SEO důležitá?

SEO je důležité, protože organické vyhledávání je pro většinu webových stránek největším zdrojem návštěvnosti. Většina návštěvníků webových stránek se na určité webové stránky dostane tak, že je přímo vyhledá nebo zadá související klíčová slova do vyhledávačů Google, Bing, Yahoo atd. Aby se obchodníci umístili na vyšších pozicích v SERP (stránky s výsledky vyhledávání), mohou použít 2 metody: placenou reklamu a/nebo SEO.

Jaké jsou nejoblíbenější techniky SEO?

Algoritmy vyhledávačů jsou neustále upravovány tak, aby výsledky zobrazované na SERP byly pro uživatele co nejlepší. Existují 2 hlavní kategorie technik optimalizace pro vyhledávače: white hat a black hat. White hat SEO popisuje taktiky, které dodržují podmínky hlavních vyhledávačů, včetně klíčových slov, meta popisů, kvalitního obsahu a dobrého uživatelského prostředí, zatímco black hat SEO je pravým opakem (maskování, skrytý text s podobnou barvou jako pozadí atd.). Black hat SEO je někdy vyhledávači penalizováno, proto se nedoporučuje.