Visitor Analytics
Skip to main content

Co je to adresa URL? (Uniform Resource Locator)

Co je to adresa URL

Jednotný lokátor zdrojů (URL) je webová adresa označující umístění webové stránky nebo souboru na internetu. Adresy URL se většinou používají pro webové stránky, ale lze je použít i pro přenos souborů (ftp), e-mail (mailto), přístup k databázi (JDBC) a další.

O adrese URL

Zkratka URL znamená uniform resource locator a je to totéž co webová adresa. Adresa URL je řetězec znaků, který ukazuje na umístění zdroje na celosvětové síti a označuje konkrétní protokol používaný pro přístup k tomuto zdroji. Oblíbené přirovnání pro lepší pochopení adresy URL je k domovní adrese, protože na celém světě neexistují dvě stejné adresy, každá je jedinečná a ukazuje na konkrétní dům, nebo v případě adresy URL na konkrétní stránku/soubor na internetu.

Jak jsou adresy URL konstruovány

Adresa URL obvykle obsahuje tyto části: protokol nebo schéma (http://, ftp://, news://, // ,atd.), dále název domény (hostname, tečka a přípona: com, org atd.). V některých případech za názvem domény následuje lomítko a název složky a/nebo konkrétního zdroje (název souboru a přípona: .asp, .htm nebo .html). Pro lepší segmentaci lze na konec odkazu přidat další parametry. Nakonec všechny tyto prvky dohromady vytvoří adresu URL, která ve většině případů vypadá takto:

http://www.thedomain.com/company/team.

Co je to přesměrování URL a kanonické adresy URL?

Přesměrování adresy URL se používá v případě, že je webová stránka přesunuta, přejmenována nebo odstraněna, případně došlo ke zkrácení adresy URL. Nejoblíbenější metodou přesměrování URL je přesměrování 301 nebo 302 v souboru .htaccess.

Často lze stejnou webovou stránku otevřít zadáním různých variant adresy URL:

  • www.example.com.
  • example.com
  • www.example.com/index.htm

Vyhledávače je budou interpretovat jako 3 samostatné stránky, přestože otevírají stejnou stránku, takže pro účely SEO je třeba vytvořit kanonickou adresu URL. Ve výše uvedeném příkladu by hlavní/kanonická adresa URL byla www.example.com.