Visitor Analytics
Skip to main content

Zrychlené mobilní stránky (AMP)

TL;DR

AMP je zkratka pro Accelerated Mobile Pages, což je framework vyvinutý s cílem nabídnout webovým stránkám čistou a rychle se načítající strukturu pro jejich mobilní verze.

 

Stránky AMP se řídí sadou specifických standardů a lze je načítat z mezipaměti Google AMP, díky čemuž je načítání obsahu téměř okamžité. Stránky AMP jsou přesnými replikami kanonických stránek, ze kterých vycházejí, přičemž uživatel není schopen je od sebe odlišit. Přesto se stránky AMP načítají rychleji a boti je snáze procházejí a chápou. Framework můžete začít používat na adrese https://amp.dev/.

O AMP

AMP je zkratka pro Accelerated Mobile Pages, což je rámec webových komponent vyvinutý za účelem vytváření stránek navržených tak, aby se na mobilních zařízeních načítaly okamžitě. Rychlost načítání stránek je kritickým aspektem pro splnění očekávání uživatelů a standardů SEO. Většina uživatelů nemá trpělivost čekat na načtení stránky déle než několik sekund. To je hlavní důvod, proč byla vyvinuta technologie AMP. Dalším důvodem by mělo být nabídnutí standardizovaného přístupu k tvorbě webových stránek, který by mohl vnést řád do chaotického světa internetových stránek.

AMP je otevřený zdrojový kód, ale společnost Google jej silně podporuje. Tyto speciální stránky se řídí standardní sadou prvků, aby každá stránka vytvořená pomocí tohoto systému splňovala standardy rychlosti. Rámec také využívá systém Google AMP Cache, což v podstatě znamená, že tyto stránky může obsluhovat společnost Google namísto vlastního hostingového prostředí webu. Vývojáři mohou vytvářet AMP pouze v případě, že nepřekročí omezení vytvořená platformou a pokud je stránka AMP přesnou replikou kanonické stránky, ze které byla vytvořena. Uživatelé by tedy neměli být schopni rozeznat rozdíl mezi původní stránkou a stránkou AMP. Přesto se stránka AMP bude načítat rychleji a bude snadněji procházena a srozumitelná robotům.

Přestože používání AMP není prozatím pro webové stránky povinnou podmínkou, lze předpokládat, že se stane důležitým prvkem v algoritmu Google a již nyní je pro webové stránky dobrou příležitostí, jak prezentovat svůj obsah jiným způsobem. Se spuštěním příběhů AMP získávají webové stránky další šanci být zobrazeny v nové sekci SERP pro mobilní zařízení.

Jak AMP funguje?

Jako majitelé nebo vývojáři webových stránek můžete přejít na stránku https://amp.dev/ a začít framework používat. Stránky HTML můžete vytvořit od začátku nebo na základě kanonické stránky, kterou se snažíte přizpůsobit mobilním zařízením. AMP můžete později spravovat v rámci svého účtu Google Search Console. Pokud se vyskytnou problémy s nastavením AMP, obdržíte od společnosti Google oznámení.

Proč je AMP důležité?

Tato změna je důležitá nejen kvůli zřejmým výhodám, které přináší uživatelům a vývojářům (rychlost načítání, čistý kód, lepší procházitelnost, lepší UX), ale také kvůli způsobu, jakým má změnit světové webové prostředí. Může potenciálně posílit pozici společnosti Google, protože ta přechází od nabízení pokynů vývojářům webových stránek k tomu, že jim skutečně nabídne platformu, kde jsou tyto pokyny již implementovány a standardizovány, což usnadní život jejich crawlerům a skenerům.