V tomto přehledu webových statistik se vám zobrazují nejužitečnější klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) o návštěvnosti vašich webových stránek v časovém měřítku, které si můžete zvolit:

 1. Vracející se návštěvníci:Kolik návštěvníků navštívilo vaše webové stránky alespoň 2krát.
 2. Noví návštěvníci:Návštěvníci, kteří nikdy předtím nenavštívili vaše webové stránky (unikátní návštěvníci).
 3. Relace:Všechny relace provedené návštěvníky ve zvoleném časovém rozmezí. Relace představuje časový úsek, ve kterém návštěvník procházel vaše webové stránky. Jeden návštěvník může vytvořit více relací. Nová relace se vytvoří, pokud od poslední návštěvy daného návštěvníka uplynuly více než 3 hodiny.
 4. Průměrné relace na uživatele: Průměrné množství relací všech vašich návštěvníků ve zvoleném časovém období.
 5. Návštěvy stránek: Množství návštěv stránek, které provedli vaši návštěvníci. Jeden návštěvník může generovat více návštěv stránek.
 6. Průměrné stránky na relaci: Průměrné množství stránek navštívených během relace návštěvníka. Toto číslo se vypočítá na základě všech vašich návštěvníků ve zvoleném časovém období.
 7. Průměrná doba trvání relace: Průměrná doba trvání všech relací vygenerovaných všemi vašimi návštěvníky ve zvoleném časovém období.
 8. Míra odhození (Bounce rate): Procento návštěv, kdy návštěvník opustil váš web po zobrazení pouze jedné stránky. Nezáleží na tom, jak dlouho byl návštěvník na stránce nebo jakým způsobem ji opustil. Jako "bounce" označujeme návštěvu, při které došlo pouze k jedné interakci s vašimi webovými stránkami.
 9. Návštěvníci celkem:Součet všech typů návštěvníků (noví, vracející se, konvertovaní), kteří navštívili vaše webové stránky během zvoleného časového období. Toto je výchozí "velký" graf, který se zobrazí po otevření tohoto modulu, ale lze jej snadno nahradit kterýmkoli z menších grafů, stačí vybrat kterýkoli z nich.

Návštěvnost je duší vašeho webu. Pokud jsou na něm návštěvníci, budou na něm i klienti. Pomocí těchto informací můžete zkontrolovat, jak výkon vašeho webu reagoval na akce, které jste provedli.

Důležité tipy:

 • Každý malý graf lze rozšířit jeho jednoduchým výběrem, čímž nahradí větší graf pod ním.
 • Grafy, které obsahují průměr, nebudou brát v úvahu nuly, které je třeba vypočítat (pokud jsou k dispozici). Pokud je například zvolen časový rozsah posledních 7 dní, ale jsou k dispozici pouze návštěvy za dnešní den a za 4. den zpět a 0 údajů za ostatní, budou průměry vypočteny pouze s použitím těchto 2 dnů.
 • Průměrná délka relacenebude brát v úvahu relace s pouze jednou navštívenou stránkou. Proto může zobrazovat nepříliš přesnou dobu pro weby s jednou stránkou (nebo relace, které obsahují pouze jednu návštěvu), pokud není web načten vícekrát. K tomu dochází kvůli tomu, že čas strávený na webu se odečítá jako součet přesného času návštěvy první stránky a přesného času návštěvy další stránky (stránek).

Nastavení času

Hned nad diagramy se nachází volič data, který umožňuje zvolit určitý časový rozsah nebo dokonce den, kterému mají níže uvedené údaje odpovídat. Je důležité omezit rozsah dat na určitá časová období, ve kterých jste prováděli případné kampaně nebo jiná opatření, abyste mohli měřit, jak úspěšné tyto akce byly pro budoucí plánování.

Důležité rady:

 • Výběr data umožňuje zvolit nejbližší možné datum zahájení, tedy den, kdy byla tato funkce uvolněna. Pokud pro váš web nastala událost obnovení dat (která se uskutečnila po datu spuštění), pak bude počátečním datem pro analýzu dat v tomto zobrazení den, kdy bylo obnovení dat provedeno.
 • Můžete si také vybrat, zda chcete zobrazit data na základě denního, týdenního, měsíčního nebo ročního základu.
 • Aktivací zaškrtávacího políčka "Zobrazit porovnání s předchozím obdobím" v pravém horním rohu se u každého grafu zobrazí další řádek v rámci diagramů, který zobrazí údaje z předchozího období pro porovnání.

Pokud zaškrtnete políčkoZobrazit srovnání s předchozím časovým obdobím, do všech grafů se přidá druhá přerušovaná oranžová čára. Tyto čáry budou zobrazovat data, která byla sledována v časovém období předcházejícím aktuálně vybranému období. Pokud je tedy vybraným obdobím k analýze tento týden, předchozí období bude mít stejný počet dní, ale z doby před aktuálním týdnem.

Důležité rady:

 • Porovnání bude také definováno jako - zeleně nebo červeně podbarvené - procenta, v závislosti na nárůstu nebo poklesu dat.
 • Procentuální barva pro zvýšení/snížení bounce-rate bude obrácená, protože snížení bounce-rate znamená zlepšení.
 • Pokud jedna z čar v grafech - zelená nebo přerušovaná oranžová - udržuje po celé zvolené období úroveň 0, procentuální srovnání se nepoužije.
 • Koláčový graf Návštěvníci bude nahrazen dvěma sloupcovými grafy, abyste mohli snadno porovnat, zda si váš web často prohlíželi noví nebo vracející se návštěvníci.

To vám poskytne možnost zjistit, jak se vaše klíčové ukazatele výkonnosti vyvíjely v čase.

 • Mnoho prvků obsahuje možnosti pro zobrazení informací nebo další akce. Stačí nechat kurzor přejíždět po různých prvcích a zjistit, kolik dat se do zobrazení ve skutečnosti vešlo.
 • Téměř všechna zobrazení a některé jednotlivé prvky zobrazují malou "i-ikonu", která vám poskytne další informace o zobrazení/prvku. Najetím na tyto ikony získáte další informace.
 • V pravém horním rohu každého pohledu máte ikonu "Reload": Otočná šipka po kliknutí obnoví celou stránku.