Visitor Analytics
Skip to main content

Cost Per Mille (CPM)

TL;DR

Prismodellen Cost Per Mille, også kaldet pris pr. tusinde (CPT), opkræver annoncører en fast pris for hver 1000 visninger/visninger, uanset om der blev klikket på annoncen eller ej. Det er en meget almindeligt brugt annonceringsmetode, især når målet med kampagnen er at skabe opmærksomhed, og når klikfrekvensen (CTR) ikke er relevant.

Om CPM

Cost Per Mille eller pris pr. tusinde annonceringsvisninger er en af de vigtigste annonceprismodeller. Selvom det er meget hyppigt brugt, indikerer CPM ikke nødvendigvis effektiviteten af en annonce/kampagne. Så når annoncører sigter efter at øge konverteringer såsom salg eller registreringer, foretrækker de ofte at vælge andre prismodeller, såsom pris pr. klik (CPC) eller pris pr. handling (CPA) til planlægning af deres budgetter.

Hvornår bruges Cost per Mille?

Det anbefales at bruge CPM, når formålet med annoncen er at skabe brandbevidsthed og til de annoncer, hvor visninger er mere værdifulde frem for klik generelt (f.eks. politiske kampagner).

Dette er dog den mest populære prismodel for videoannoncering. Youtube er kendt for at bruge denne type annoncemodel, der opkræver en fast rate pr. 1000 videovisninger, hvor prisen afhænger af den position, hvor annoncen er placeret på brugernes skærm. Det er også meget udbredt i medienetværk (tv, radio, aviser, magasiner osv.).

Hvordan beregnes Cost per Mille?

Formlen for CPM er følgende:

Pris pr. Mille = Pris for annoncen ($) /Antal genererede visninger x 1.000

For eksempel, hvis du investerer 1200 USD i en annonce, og det samlede anslåede publikum er 150.000 personer, vil du have en pris pr. mile på 1.200 USD/200.000 x 1.000 = 0,006 x 1.000 USD = 6 USD. Det betyder, at du betaler $6 for 1.000 visninger.