Visitor Analytics
Skip to main content

Søgeordstæthed

TL;DR

Søgeordstæthed refererer til antallet (som en %) af det samme søgeord inden for et givet indhold med et bestemt antal ord. For at beregne forholdet mellem nøgleordene skal du bruge formlen: (Det samlede antal gange, søgeordeter brugt i dit indhold/Samlet antal ord af analyseret indhold) * 100.

Hvad er søgeordstæthed?

Søgeordstæthed, også kaldet søgeordsfrekvens, repræsenterer frekvensen (procentdelen) af et søgeord i et stykke indhold. For at beregne søgeordstætheden for en side eller en artikel skal du dividere antallet af gange, et specifikt søgeord er nævnt med det samlede antal ord på siden.

Formel for søgeordstæthed

(Det samlede antal gange, søgeordeter brugt i dit indhold/Samlet antal ord af analyseret indhold) * 100.

Bemærk: Når du beregner søgeordstæthed, skal du ignorere HTML-tags og andre indlejrede tags, som ikke vil blive vist på siden, når indholdet udgives.

Eksempel:Hvis dit indhold har 500 ord, og det samme søgeorder brugt 10 gange, så er søgeordstætheden(10/500)*100 = 2%.

Hvad er den optimale søgeordstæthed?

I øjeblikket er der ingen nøjagtig måde at vide, hvor mange søgeord en side må have for at undgå søgeordsfyld og for at få en ordentlig søgeordstæthed og høj placering i søgemaskinens resultater. På den anden side afhænger nøgleordstæthed også af indholdet, konteksten og tiden; en viral artikel i nyhederne om noget, der netop er udgivet af en veletableret virksomhed, kan have brug for væsentligt færre søgeord for at rangere højt end et ældre stedsegrønt blogindlæg.

Nogle uofficielle retningslinjer anbefaler dog en grænse på 1 søgeord pr. 200 ord indhold for at blive indekseret og for at undgå sanktioner fra søgemaskiner.