Visitor Analytics
Skip to main content

Sidemålretning med URL-mønstre

TL;DR

Ved at bruge sidemålretning med URL-mønstrekan du aktivere Visitor Analytics-funktioner på et sæt sider, der deler et fælles element, som f.eks. at indeholde det samme ord, have samme sti osv. Visitor Analytics tilbyder dig 5 metoder til at definere et URL-mønster: Enkelt Match, Exact Match, Starts With, Ends Withog Indeholder.

Hvad er sidemålretning med URL-mønstre?

Brug af URL-mønstre giver dig mulighed for at aktivere flere funktioner på et bestemt sæt sider på dit websted. For besøgsanalyse kan URL-mønstre bruges til at definere et sæt sider, der skal bruges til at generere et varmekort, samt til at definere et trin i en konverteringstragt.

Hvordan kan et nyt URL-mønster defineres?

Hvis du vil angive et URL-mønster for at målrette mod flere sider, har du forskellige muligheder. Først skal du klikke på rullemenuen " Vælg URL-matchningstype". Følgende muligheder vises:

  1. Simpelt match:Denne målretningsmodel inkluderer alle elementer i sidens webadresse. Inklusive eventuelle fragmenter eller forespørgselsstrenge, protokol eller tilføjelse af "www".
  2. Eksakt match:Målretter kun mod en bestemt URL med dens protokol. URL'en kan også indeholde et fragment eller en forespørgselsstreng.
  3. Starter med: Målretter kun mod webadresser, der starter med den værdi, du har indtastet.
  4. Slutter med: Målretter kun mod webadresser, der slutter med den værdi, du har indtastet.
  5. Indeholder: Målretter kun mod URL'er, der indeholder den værdi, du har indtastet.

Eksempler

Simpel Match

Matchet vil være korrekt, hvis stientil din bruger-URL er den samme som URL-stien til den målrettede side.

Simpelt match:

www.yourwebsite.com/products/

Korrekt match:

Forkert match:

Præcis match

Matchet vil være korrekt, hvis din bruger-URL er nøjagtigden sammesom URL-adressen på den målrettede side.

Præcis match

: www.yourwebsite.com/products/firstproduct/

Korrekt match:

Forkert match:

Starter med

Matchet vil være korrekt, hvis din bruger-URL starter nøjagtigt,som du har angivet den.

Starter med

: www.yourwebsite.com/products/

Korrekt match:

Forkert match:

Slutter med

Matchet vil være korrekt, hvis din bruger-URL ender præcissom du har angivet den.

Slutter med: produkter/

Korrekt match:

Forkert match:

Indeholder

Matchet vil være korrekt, hvis din bruger-URL indeholderden tekst, du har angivet.

Indeholder: produkter

Korrekt match:

Forkert match: