Visitor Analytics
Skip to main content

Reklame i søgemaskiner (SEA)

TL;DR;

Search Engine Advertising (SEA) er et begreb, der anvendes alternativt med Search Engine Marketing til at betegne en type Pay-Per-Click-annoncering, der fokuserer på at fremme sponsoreret indhold i SERP over de organiske resultater, hvilket giver annoncører eksponering og klik fra søgninger, der er relevante for deres virksomhed, til gengæld for et variabelt beløb.

Hvad er Search Engine Advertising (SEA)?

Search Engine Advertising, også kendt som Search Engine Marketing, er en særlig form for Pay-Per-Click-reklame, der placerer betalte resultater på SERP-siden (Search Engine Results Page) ved hjælp af et komplekst system af bud og betalinger for at bestemme værdien af et klik på et givet resultat. Mange annoncører bruger SEA, især hvis de endnu ikke har formået at placere sig organisk, for at tiltrække brugere til deres websteder. Selv om systemet for betalte annoncer er baseret på betalinger for klik på annoncen, omfatter det også kriterier for relevans. Det betyder, at annoncen og det indhold, den fører til, skal tilbyde noget, der er relevant for søgeordet, og må ikke være vildledende, blot for at tiltrække kunder.

Selv om sponsorerede resultater ligner organiske (normale) resultater og deler den samme side med søgemaskineresultater, er de klart adskilt fra de organiske søgeresultater og markeret som annoncer. De vises normalt øverst på SERP. I Google viser de en lille grøn firkant med et "annonce"-tegn.

Er søgemaskineannoncering effektiv?

Videnskabelige teorier som f.eks. modstand mod overtalelse forklarer, hvordan enkeltpersoner instinktivt undgår budskaber, der er udformet som et forsøg på at overbevise dem om noget. Det gælder også for annoncer, da folk har sværere ved at blive overtalt til at købe noget gennem eksplicit reklame. Denne teori understøttes af dataene i SERP, som viser, at de fleste brugere (over 70 %) klikker på de organiske resultater, selv om de ligger under de betalte resultater, fordi de har en tendens til instinktivt at stole mere på dem end på de betalte resultater. Derfor er de betalte og organiske resultater blevet mere og mere ens, da Google forsøger at begrænse den negative effekt af overtalelsesmodstand og har fået søgeannoncerne til at ligne de organiske resultater meget, i håb om, at brugerne ikke vil være så tilbøjelige til at lægge mærke til en forskel. Alligevel er der selv med disse statistikker et enormt marked tilbage for SEA, og dette udgør den vigtigste indtægt for virksomheder som Google. For nogle annoncører kan SEA vise sig at være effektivt, mens det for andre måske ikke er det samme. Fordelen ved systemet er, at man kan spore investeringsafkastet præcist og selv vurdere, hvor meget en SEA-kampagne giver i form af klik, salg eller leads.