Skip to main content

Unikke besøgende

TL;DR

En unik besøgende (eller unik bruger) er en person, der ser et websted mindst én gang inden for et udvalgt tidsinterval. Antallet af unikke websitebesøgende kan diktere den overordnede succes for en hjemmeside og kan øges gennem SEO og andre markedsføringstaktikker.

Om unikke besøgende på webstedet

Besøgsanalyse tæller unikke besøgende som antallet af personer, der besøger et websted mindst én gang i en valgt tidsperiode. Dette er en af de mest populære webstedsanalysemålinger, da det hjælper marketingfolk med at forstå webstedets brugeradfærd for at sætte mål, prissætte produkter og gennemføre andre vigtige aktiviteter.

I Besøgsanalyseoversigten vises følgende oplysninger om besøgende:

  • Besøgende
  • Unikke besøgende
  • Kort over levende besøgende
  • De 6 seneste besøgende
  • Kort over besøgende efter land

Alle disse oplysninger kan ses mere detaljeret i Visitor Analytics Dashboard.

Hvordan tælles unikke besøgende?

Besøgsanalyse tæller unikke besøgende som antallet af forskellige personer, der besøgte et websted for første gang i en valgt tidsperiode (i dag, sidste 7 dage, sidste 4 uger eller en hvilken som helst tilpasset tidsperiode valgt af brugeren). Hvis en besøgende kommer til den samme hjemmeside 2 gange i det valgte tidsinterval, vil den blive talt én gang som en unik besøgende og én gang som en tilbagevendende besøgende.