צור תג אירוע חדש

תג האירוע צריך להיות משולב בתוך קוד המקור שלך לאחר מכן כדי לעקוב אחר האירוע שיצרת את התג עבורו.

  בדרך כלל האובייקט שקיים איתו אינטראקציה.

   הגדר באיזו פעולה יש להפעיל את האירוע.

    תווית יכולה להיות גם שם או מילה המשמשת לתיאור המאפיינים או האיכויות של האירוע הספציפי על מנת להבחין בקלות בין אירועים דומים.

     ערך מספרי המשויך לאירוע.

      שדה אופציונלי לפרמטרים נוספים.

       הגדר באיזו פעולה יש להפעיל את האירוע.

       Event Tag Created

       The event tag needs to be integrated within your source code afterwards in order to track the event you created the tag for.

       מוּעֲתָק! תג האירוע המותאם אישית שלך הועתק בהצלחה ללוח שלך

       העתקה לא אפשרית! או דפדפן לא נתמך!

       Add the created event tag within your source code manually to the element you would like to track. If you’re having troubling adding the snippet, please check our instructions below on how to add it.