Visitor Analytics
Skip to main content

COPPA - Children's Online Privacy Protection Act (ארצות הברית של אמריקה)

שם רשמי

COPPA או Children's Online Privacy Protection Act - 15 USC 6501-6508.

פרטים על ה-COPPA

הצעת החוק בתוקף משנת 2000.

חוק הגנת הפרטיות המקוונת של ילדים הוא חלק מהקוד של התקנות הפדרליות של ארה"ב (כותרת 16, תת-פרק ג') ונועד לאסור "מעשים או שיטות תרמית בלתי הוגנים או מטעים בקשר עם איסוף, שימוש ו/או חשיפה של מידע אישי מאת ועל ילדים באינטרנט".

חוק זה חל על חברות וארגונים אשר אוספים ביודעין נתונים על ילדים מתחת לגיל 13 אשר נמצאים בארצות הברית. COPPA דורשת מאתרי אינטרנט, אפליקציות וגופים מקוונים אחרים לקבל את הסכמת ההורים לאיסוף מידע אישי של ילד - אשר ניתן לתרגם לדברים הבאים: (1) שם פרטי ושם משפחה; (2) בית או כתובת פיזית אחרת לרבות שם רחוב ושם של עיר או עיירה; (3) פרטי התקשרות מקוונים כהגדרתם בסעיף זה; (4) מסך או שם משתמש שבו הם פועלים באותו אופן כמו פרטי קשר מקוונים, כהגדרתם בסעיף זה; (5) מספר טלפון; (6) מספר ת.ז; (7) מזהה מתמשך שניתן להשתמש בו כדי לזהות משתמש לאורך זמן ובאתרים שונים או שירותים מקוונים. מזהים קבועים כאלה כוללים, בין היתר, מספר לקוח המוחזק בעוגייה, כתובת פרוטוקול אינטרנט (IP), מספר סידורי של מעבד או מכשיר, או מזהה מכשיר ייחודי; (8) צילום, וידאו או קובץ אודיו שבו קובץ כזה מכיל תמונה או קול של ילד; (9) מידע גיאוגרפי מספיק כדי לזהות שם רחוב ושם של עיר או עיירה; או (10) מידע הנוגע לילד או להוריו של אותו ילד שהמפעיל אוסף מהילד באופן מקוון ומשולב עם מזהה המתואר בהגדרה זו.

ההגדרה של COPPA ל"אתר או שירות מקוון" שעשוי לאסוף ולהפיץ מידע אישי של ילדים כוללת:

  • אפליקציות לנייד ששולחות או מקבלים מידע באינטרנט (כמו משחקים מחוברים לרשת, אפליקציות לרשתות חברתיות או אפליקציות שמספקות מודעות ממוקדות התנהגות)
  • פלטפורמות משחקים התומכות באינטרנט
  • תוספים
  • רשתות פרסום
  • שירותים מבוססי מיקום התומכים באינטרנט
  • שירותי פרוטוקול אינטרנט
  • צעצועים מחוברים או התקני IoT אחרים

משאבים על COPPA:

חקיקה רשמית כאןפרספקטיבה משפטית כאן