Skip to main content

עיבוד נתונים מיידי. אין מאמצים נוספים.

מניתוח סטטיסטי ועד לכלים לניתוח התנהגות. אנו מציעים את כולם באפליקציה אחת. תואם 100% GDPR/CCPA. 


הבן את המבקרים שלך

אנו מציעים את כל מה שאתה צריך לדעת על הקהל שלך והפעילות שלו בזמן אמת.

ביצועי דפים

עליך לדעת איזה סוג של תוכן המבקרים שלך מעדיפים, היכן הם נוחתים והיכן הם יוצאים מהאתר.

מידע על חומרה

בדוק את סוג המכשירים של המבקר שלך, מערכות ההפעלה, הדפדפנים & שימוש ברזולוציות מסך.

ביצועי קמפיינים

הוסף עוד תובנה לגבי ניתוח דפי אינטרנט, על ידי מחקר בדיוק מהיכן מגיעים המבקרים.