Skip to main content

סקרים

שלב בועות משוב מהירות ישירות בדפי האתר שלך! מהיר, אמיתי & משוב ישיר של מבקרים!

הגדר את הסקר שלך בשניות

השתמש בממשק המשתמש הידידותי ביותר שלנו כדי ליצור כמות אינסופית של סקרים עבור אתר אינטרנט. שמור שאלות במאגר שאלות כדי לעשות בהן שימוש חוזר בקלות בנקודת זמן מאוחרת יותר.

הגדר את הסקר שלך בשניות

השתמש בממשק המשתמש הידידותי ביותר שלנו כדי ליצור כמות אינסופית של סקרים עבור אתר אינטרנט. שמור שאלות במאגר שאלות כדי לעשות בהן שימוש חוזר בקלות בנקודת זמן מאוחרת יותר.

בחר מתוך 10 קטגוריות שונות של שאלות מוגדרות מראש:

 • שאלות טקסט קצר/ארוך
 • אפשרויות רבות
 • מחוון
 • < li>סולמות דירוג
 • דירוג פשוט
 • כתובת דוא"ל
 • מספר טלפון
 • קישור לאתר
 • וכו'.< br />  

הצג מיקוד סקרים מבוסס או לכולם ובכל מקום

כדי להפיק את האפקט המקסימלי מהסקרים השונים שלך, אתה יכול 

הצג מיקוד סקרים מבוסס או לכולם ובכל מקום

כדי להפיק את האפקט המקסימלי מהסקרים השונים שלך, אתה יכול 

 • הצג סקרים בכל הדפים ולכל המבקרים, 
 • או רק בכתובות אתרים מסוימות ולסוגי מבקרים שצוינו (כלומר מבקרים חוזרים, מבקרים ממדינה מסוימת וכו')

הגדר את המיתוג שלך

בחר את הצבעים הראשיים והרקע של הבועה, המיקום, הריפוד ו/או הלוגו עבור כל סקר.

הגדר את המיתוג שלך

בחר את הצבעים הראשיים והרקע של הבועה, המיקום, הריפוד ו/או הלוגו עבור כל סקר.

נסה עם המיקום והצבע כדי להגיע לאפקטים המקסימליים.

קבל את תוצאות הסקר שלך ונתונים מדהימים על המשתתפים שלך

הבדיל בין "סטטיסטיקה כללית", "תוצאות סקרים" ו"משתתפים". 

קבל את תוצאות הסקר שלך ונתונים מדהימים על המשתתפים שלך

הבדיל בין "סטטיסטיקה כללית", "תוצאות סקרים" ו"משתתפים". 

ראה את כמות התגובות, שיעורי ההשלמה, הזמן הממוצע להשלמת סקר, שיעורי יציאה מדף הכניסה, תשובות מדויקות לשאלות שלך, מידע מפורט על משתתפי הסקר, ניתוח משפך ועוד הרבה יותר.