Skip to main content

בצע אופטימיזציה של חווית המשתמש באתר שלך

כל אתר אינטרנט צריך להתאים את עצמו לאופן שבו המבקרים משתמשים בו. חווית המשתמש עשויה להשתנות בהתאם למכשיר שבו הם משתמשים.

שימוש במערכות הפעלה

רשימה רחבה של מערכות הפעלה המשמשות מבקרים לביקור באתר שלך. 

שימוש במערכות הפעלה

רשימה רחבה של מערכות הפעלה המשמשות מבקרים לביקור באתר שלך. 

סוג מכשיר

ראה את מספר ואחוז המבקרים מחולקים לפי סוג המכשירים המשמשים לביקור באתר שלך! האם האתר שלך מקבל יותר תנועה ממחשבים שולחניים, מחשבים ניידים או ניידים? מידע זה עשוי להיות חיוני עבור העסק שלך. 

סוג מכשיר

ראה את מספר ואחוז המבקרים מחולקים לפי סוג המכשירים המשמשים לביקור באתר שלך! האם האתר שלך מקבל יותר תנועה ממחשבים שולחניים, מחשבים ניידים או ניידים? מידע זה עשוי להיות חיוני עבור העסק שלך. 

דע הכל על איזו חומרה משתמשים המבקרים שלך

שימוש בגדלי מסך

רזולוציית מסך המכשירים המשמשת את המבקרים באתר שלך.

שימוש בגדלי מסך

רזולוציית מסך המכשירים המשמשת את המבקרים באתר שלך.

שימוש בדפדפנים

רשימה מפורטת של דפדפנים המשמשים את המבקרים באתר שלך.

שימוש בדפדפנים

רשימה מפורטת של דפדפנים המשמשים את המבקרים באתר שלך.