Skip to main content

הפוך את המבקרים באתר שלך לתובנות עוצמתיות

אנו מציעים את כל מה שאתה צריך לדעת על הקהל שלך והפעילות שלו בזמן אמת.

מבקרים אחרונים

הצג את התנהגות המבקרים שלך & הפעילות מתחילה עד סופה!

מבקרים אחרונים

הצג את התנהגות המבקרים שלך & הפעילות מתחילה עד סופה!

גלה את כל:

  • הדפים שבהם ביקרו לאורך זמן
  • דפדפן
  • סוג מכשיר
  • זמן שהושקע בכל דף
  • פרוטוקול אינטרנט
  • מערכת הפעלה
  • סטטוס אורח

מפה של המבקרים שלך

עקוב חזותי והבין את המיקום המשוער של המבקרים שלך ואת התפלגות הקהל של האתר ברחבי העולם!

מפה של המבקרים שלך

עקוב חזותי והבין את המיקום המשוער של המבקרים שלך ואת התפלגות הקהל של האתר ברחבי העולם!

גלה את הקהל ואת פעילות המבקרים האישיים שלך בזמן אמת

תרשימי תנועה

הסתכל על תרשימי התנועה שלך כדי לראות בקלות את החודשים, ימי השבוע והשעות הפופולריים ביותר באתר שלך!

השתמש בזמני השיא כדי לבצע אופטימיזציה & תזמן את התוכן, המודעות או המתנות שלך כדי לקבל טווח הגעה גבוה יותר. 

תרשימי תנועה

הסתכל על תרשימי התנועה שלך כדי לראות בקלות את החודשים, ימי השבוע והשעות הפופולריים ביותר באתר שלך!

השתמש בזמני השיא כדי לבצע אופטימיזציה & תזמן את התוכן, המודעות או המתנות שלך כדי לקבל טווח הגעה גבוה יותר. 

מיקומים

דע מאיפה מגיעים המבקרים שלך לפי מדינה ולפי עיר! מיקום מדויק של הקהל שלך עוזר לך ליצור תוכן מותאם אישית, הצעות ומיקוד מודעות רלוונטיות ביותר.

מיקומים

דע מאיפה מגיעים המבקרים שלך לפי מדינה ולפי עיר! מיקום מדויק של הקהל שלך עוזר לך ליצור תוכן מותאם אישית, הצעות ומיקוד מודעות רלוונטיות ביותר.