Visitor Analytics
Skip to main content

במבט אחד. כל התעבורה הנכנסת מחולקת לערוצים שלה.

ראה כמה מהתנועה שלך היא תנועה ישירה או הגעה לאתר שלך באמצעות אימיילים, ערוצי מדיה חברתית, חיפוש אורגני או הפניות.

בדוק את הנתח של כל ערוץ בביקורים הכוללים באתר שלך

אילו ערוצים הם החשובים ביותר שלך מבחינת תעבורה?

מהו משך הביקור הממוצע שלך לערוץ תנועה?

כמה זמן נשארו מבקרים באתר בערוץ מסוים  באתר שלך? ואיך זה בהשוואה למשכי ביקור של מבקרים המגיעים לאתר שלך דרך ערוצי תנועה אחרים?

ראה את מספר הדפים הממוצע לכל ביקור עבור כל ערוץ

גלה כמה דפים נפתחו בממוצע לביקור בהתבסס על ערוצי התנועה  שלך!

שיעור הנטישה האישי של כל ערוץ

בדוק את שיעור הנטישה הממוצע עבור כל ערוץ תנועה נכנסת. איזה מהערוצים שלך הוא החוליה החלשה ביותר עם שיעור הנטישה הגבוה ביותר?