Skip to main content

זהה בקלות את ביצועי מסעות הפרסום שלך

עקוב אחר כל התנועה שמגיעה ממסעות הפרסום שלך ל-PPC, מבחני A/B, ניוזלטרים, מדיה חברתית, מבצעים וכל מקור אחר!

מבקרים בקמפיין

הצג את כל התנועה של מסעות הפרסום שלך ב-UTM במבט אחד!

עקוב אחר פעילות המבקרים של מסעות הפרסום שלך באתר, מאיזה מקור מסע הפרסום הם הגיעו, איזה סוג תוכן הם בדקו וכיצד האם הם מתנהגים באתר!

מבקרים בקמפיין

הצג את כל התנועה של מסעות הפרסום שלך ב-UTM במבט אחד!

עקוב אחר פעילות המבקרים של מסעות הפרסום שלך באתר, מאיזה מקור מסע הפרסום הם הגיעו, איזה סוג תוכן הם בדקו וכיצד האם הם מתנהגים באתר!

הקמפיינים שלי

צור מסעות פרסום של כתובת אתר באמצעות פרמטרי UTM והוסף מקור מסע פרסום (utm_source), מדיום מסע פרסום (utm_medium), שם מסע פרסום (utm_campaign), טווח מסע פרסום ותוכן מסע פרסום לכתובות האתרים שלך לפני שתשתף אותם בין הערוצים!

עקוב אחר ביצועי כל אחד ממסעות הפרסום שלך וראה את מספר המבקרים לכל מסע פרסום ולכל פרמטרים של UTM בטווח הזמן הרצוי לך!

הקמפיינים שלי

צור מסעות פרסום של כתובת אתר באמצעות פרמטרי UTM והוסף מקור מסע פרסום (utm_source), מדיום מסע פרסום (utm_medium), שם מסע פרסום (utm_campaign), טווח מסע פרסום ותוכן מסע פרסום לכתובות האתרים שלך לפני שתשתף אותם בין הערוצים!

עקוב אחר ביצועי כל אחד ממסעות הפרסום שלך וראה את מספר המבקרים לכל מסע פרסום ולכל פרמטרים של UTM בטווח הזמן הרצוי לך!

תרשימי קמפיינים

בדוק את כל הנתונים של מסעות הפרסום שלך באמצעות תרשימים יפים ונקיים!

ראה תצוגה השוואה של התנועה האורגנית שלך לעומת מסעות פרסום של כתובת האתר, מספר המבקרים לכל מקור ולכל מסע פרסום בהתבסס על ימי חול או חודשיים ביצועים.

תרשימי קמפיינים

בדוק את כל הנתונים של מסעות הפרסום שלך באמצעות תרשימים יפים ונקיים!

ראה תצוגה השוואה של התנועה האורגנית שלך לעומת מסעות פרסום של כתובת האתר, מספר המבקרים לכל מקור ולכל מסע פרסום בהתבסס על ימי חול או חודשיים ביצועים.