Visitor Analytics
Skip to main content

איסור 403

TL;DR;

403 אסור הוא סטטוס תגובת ה-HTTP המציין שהבקשה הובנה על ידי השרת, אך הוא מונע מהמשתמש גישה למשאבים שהוא מחפש. זה קורה בדרך כלל כאשר התוכן מוגבל למשתמשים רשומים או למנהלי מערכת ומוגבל לכל האחרים.

מהי שגיאת 403 אסורה?

403 הוא קוד הסטטוס של תגובת HTTP המציין למשתמש שאין לך הרשאה לגשת למשאב בשרת. זה עשוי לקרות כאשר התוכן מוגבל למשתמשים רשומים או שיש תנאי מוקדם כלשהו לגישה לנתונים.

שגיאה מסוג זה עשויה להתרחש כאשר אתה מנסה לכתוב כתובת URL מדויקת בדפדפן האינטרנט שלך, ומצביעה על קובץ במבנה של אתר אינטרנט, אך קובץ זה אינו נגיש למשתמשים נפוצים, רק למנהלי אתרים. זה יכול להיות מטעמי אבטחה, פרטיות או פונקציונליות. השגיאה עשויה להיות גם תוצאה של העובדה שבעלי השרת מגדירים הרשאות לא נכון (קריאה, כתיבה, ביצוע).

לא משנה מה הסיבה מאחוריה, השגיאה האסורה 403 יכולה להיות מתוקנת רק על ידי האדם שיש לו גישה ישירה לקבצים בשרת. כמשתמש אינטרנט אין הרבה מה לעשות בקשר לזה, מלבד לבקש ממנהל האתר הרשאות, שאותן הוא יכול לתת או לא לתת, בהתאם לאופי המשאב שאליו אתה מנסה לגשת.