Visitor Analytics
Skip to main content

קצב הקפיצה

TL;DR

שיעור יציאה מדף הכניסה הוא מדד לניתוח תעבורת אינטרנט. הוא מייצג את אחוז המבקרים באתר המבקרים בעמוד בודד של אתר ויוצאים מבלי לבקר בדפים אחרים של אותו אתר. אין ערך נכון או לא נכון לשיעור יציאה מדף הכניסה, אך ברוב המקרים, עדיף שיעור יציאה נמוך יותר על פני גבוה יותר. מדד זה ניתן למצוא בתפריט סקירה כללית.

מהו שיעור יציאה מדף הכניסה?

אחד המדדים הנפוצים ביותר של ניתוח אינטרנט, שיעור יציאה מדף כניסה מייצג את אחוז המבקרים שנכנסים לאתר ויוצאים מבלי לצפות בעמודים אחרים באותה הפעלה. שיעור הנטישה הממוצע שונה מענף אחד למשנהו ותלוי בסוג האתר, אך הכלל הוא שככל ששיעור היציאה נמוך יותר כך ייטב. בתור אמת מידה עבור אתרי מסחר אלקטרוני, שיעורי יציאה מדף הכניסה צריכים להיות בין 20-45% ועבור אתרי B2B בין 25-55%. חלק מהגורמים שיכולים להוביל לשיעור יציאה מוגבר הם דפים בטעינה איטית, תוכן באיכות נמוכה, חווית משתמש גרועה ובעיות טכניות.

מהי הנוסחה לשיעור יציאה מדף הכניסה?

שיעור היציאה מדף הכניסה מחושב על ידי חלוקת מספר הביקורים בעמוד בודד במספר הכולל של הביקורים באתר. למרות שהאפליקציה שלנו מראה לך את המדד הזה בלוח המחוונים של סקירה כללית, הנה איך אתה יכול לחשב אותו בעצמך:

Rb=Tv/Te

איפה: Rb = שיעור יציאה מדף הכניסה טלוויזיה = סך המבקרים שצופים בדף אחד בלבד Te = סך המבקרים באתר

מדוע שיעור יציאה מדף הכניסה חשוב?

שיעור יציאה מדף הכניסה יכול להכתיב את הצלחת האתר על ידי שיקוף ביצועים ויעילות. זה מראה עד כמה מבקרים מתעניינים באתר וזה מספר שיש לקחת בחשבון בעת הקמת אסטרטגיות ויעדים עסקיים. חשוב לדעת ששיעורי היציאה מדף הכניסה אינם רלוונטיים עבור אתרי אינטרנט ודפי נחיתה בני עמוד אחד, מכיוון שאין עמודים אחרים שהמבקרים יכולים להיכנס אליהם. פורטלי חדשות, מילונים ואתרים אחרים בלחיצה אחת הם גם חריגים לכלל.