Visitor Analytics
Skip to main content

משפך המרות

TL;DR

משפך ההמרה מתייחס למסע של המבקר באתר, שעובר מספר שלבים רצופים כגון עניין, רצון ופעולה, ובכך הופך מבקר פשוט לקונה/מנוי/ליד/וכו'. משפך ההמרה יכול לעזור לדמיין את כל תהליך השיווק הזה, ולהפוך אותו לשליטה בקלות רבה יותר.

מידע על משפכי המרות

משפך המרה (המכונה לפעמים משפך שיווק או מכירה) הוא ביטוי שיווקי המשמש לתיאור המסע של טופס לקוח בהיותו מבקר אקראי להפוך לקונה, מנוי, ליד או צורה אחרת של המרה. האנלוגיה של המשפך משמשת כדי להסביר את הדרך שבה המבקר או המשתמש מודרכים בתהליך קבלת ההחלטות עד לשלב הסופי של רכישת מוצר, הורדת מסמך או כל פעולה רלוונטית אחרת באתר.

מהי דוגמה למשפך המרות?

משפך ההמרה יכול לכלול מספר שלבים עבור המבקר לגלוש דרכו, אך ניתן לחזור למשפך ההמרה הבסיסי ביותר לכאן:

מודעות ↓ עניין ↓ רצון ↓ פעולה