Visitor Analytics
Skip to main content

החזר על השקעה (ROI)

TL;DR

החזר על השקעה (ROI) הוא מדד ביצועים שנועד להעריך את האפקטיביות של השקעה או להשוואה של מספר השקעות. התוצאה הסופית מצוינת כאחוז או יחס.

מידע על החזר על ההשקעה (ROI)

החזר על השקעה, בקיצור ROI, הוא המדד הפיננסי שמעריך רווחיות חזויה בהשקעות שונות. למרות שקל לחשב את החזר ה-ROI עבור כולם והוא מונח המובן באופן גלובלי, יש לו כמה מגבלות מכיוון שנוסחת ה-ROI לא לוקחת בחשבון את גורם הזמן ויכולה להיות רגישה למניפולציה.

נוסחת החזר על השקעה (ROI).

ישנן מספר גרסאות של נוסחת החזר ה-ROI, אך הנפוצה ביותר היא:

החזר ROI = רווח נקי /סך ההשקעה * 100

דוגמה: אדם קונה בית בשווי $100,000, משקיע עוד $20,000 בשיפוצים ואז מוכר את הבית תמורת $150,000. במקרה זה, הרווח הנקי יהיה מחיר המכירה ($150,000) פחות ההשקעה בבית ($100,000 + $20,000), אז 30,000$. ההשקעה הכוללת היא המחיר שאיתו הובא הבית ($100,000) בתוספת הכסף ששולם על השיפוץ ($20,000), אז 120,000$.

אז לפי נוסחת ה-ROI, במקרה הספציפי הזה: ROI = 30.000 /120.000 *100 ROI = 0,25*100 ROI = 25% האדם בדוגמה זו השיג החזר של 25% על ההשקעה, אך יש לציין שה- החזר ROI יכול להיות גם מספר שלילי.

החזר על ההשקעה (ROI) בשיווק

בשיווק, החזר ההשקעה מחושב כדי להבין טוב יותר כיצד יש לתכנן את תקציב השיווק, שכן הוא עוזר לקבוע ולהשוות את יעילות הקמפיינים השיווקיים. עבור החזר ה-ROI השיווקי, הנוסחה לעיל אינה חלה, מכיוון שישנם גורמים שונים שיש לקחת בחשבון בעת הקמה. על המשווקים להחליט בהתאם להקשר, אילו אלמנטים יהוו בסופו של דבר את הנוסחה הסופית לחישוב ה-ROI (הכנסה נטו, הכנסה ברוטו, מחיר מכירה ממוצע, ערך חיי הלקוח וכו').