Visitor Analytics
Skip to main content

מפנים

TL;DR

מפנה הוא אתר שהפנה תנועה לאתר אחר, בעוד שתעבורת ההפניה מייצגת את תעבורת האתר שנוצרה במהלך תהליך זה. הפניות חשובות מכיוון שהן מקור קבוע לתנועה שניתן להשתמש בה כדי לשפר את אסטרטגיית השיווק.

לגבי מפנים

בניתוח אתרים, ניתן לתאר מפנה (לעיתים קרובות מפנה שגוי) ככתובת האינטרנט הקודמת שמשתמש ניגש אליה לפני טעינת דף אינטרנט חדש מסוים. מפנים משמשים בניתוח אינטרנט כדי לזהות מקורות תנועה.

כאשר מבקר באתר לוחץ על קישור המפנה לאתר אחר, הקליק הזה ייספר כביקור הפניה לאתר השני. האתר הראשון הוא ה"מפנה" מכיוון שהוא מייצר תנועה לאתר השני.

בתפריט הדפים, הכרטיסייה אתרים מפנים מציגה למשתמשים את רשימת האתרים המפנים, את מספר הפעלות הביקור שמגיעות מכל אחד מאותם אתרים ואת אחוז התנועה המופנית שנוצרה על ידי כל מפנה. בסקירה הכללית, 6 המפנים המובילים יוצגו.

מהן כמה דוגמאות למפנים?

מפנה הוא כל מקור מקוון שמניע מבקרים וביקורים באתר מסוים אחר. מקורות אלו עשויים לכלול מנועי חיפוש, ערוצי מדיה חברתית, קישורי שותפים, מודעות, קישורים המגיעים מניוזלטר, קישורים שנבנו בתוך אפליקציה וכו'.

באילו מקרים מפנים מסתירים?

במקרים מסוימים, אפליקציות ניתוח אינן מסוגלות לגשת ולהציג מידע על מפנים. להלן רשימה קצרה של המקרים הספציפיים הללו:: המשתמש הקליד את כתובת האתר ביד הביקור מגיע מדף מסומן באתר המפנה אוסר את המידע המפנה עקב חששות פרטיות המבקר השתמש בתוכנה להגנת פרטיות החוסמת את המפנה