Visitor Analytics
Skip to main content

תרשימי תנועה

TL;DR

תרשים תנועה מציג את שיא התנועה לשעה, יום וחודש וניתן להשתמש בו כדי להשיק תוכן ומסעות פרסום באתר בזמן הנכון.

אילו מדדים מוצגים בתרשימי תנועה?

תרשימי תנועה מתייחסים לסט של תרשימים המציגים את מספר המבקרים וביקורי הדפים בחודש, יום ושעה. המדדים הבאים מוצגים בתרשימים בלוח המחוונים:

 • מספר מבקרים לפי שעה - ראה היכן התנועה שלך הגיעה לשיא במהלך היום. מספרים אלו מחושבים על סמך מספר המבקרים הממוצע בשעה מסוימת ביום במהלך שבוע. אותו מבקר המבקר באתר מספר פעמים במהלך שעות שונות של הפעילות ייספר פעם אחת בכל פרק זמן.
 • מספר מבקרים לפי יום - ראה היכן התנועה שלך הגיעה לשיא במהלך השבוע. אותו מבקר המבקר באתר בימים שונים ייספר פעם ביום.
 • מספר המבקרים לפי חודש - מספר המבקרים באתר שלך מדי חודש במהלך השנה האחרונה. מבקר נספר עבור כל חודש שהוא ביקר.
 • מספר טעינות הדפים לפי חודש - מספר טעינות הדפים שהיו באתר שלך מדי חודש במהלך השנה האחרונה.
 • מספר טעינות דפים לפי שעה - ראה כיצד התנועה שלך הגיעה לשיא במהלך היום על ידי הצגת עומס עמודים ממוצע לפי שעה בשבוע האחרון.
 • מספר טעינות דפים לפי שבוע ימים - מספר טעינות הדפים היומיות בשבוע האחרון.

מדוע כדאי לנתח תרשימי תנועה?

מעקב וניתוח מדדים אלה עוזרים לך:

 • תזמן את הזמנים והימים הטובים ביותר לפרסום תוכן חדש (למשל, פוסטים בבלוג, מוצרים חדשים בחנות וכו').
 • בחר את מסגרת הזמן הנכונה לשליחת מבצעים בחלון קופץ או לבקש כתובות דואר אלקטרוני.
 • זהה את הזמן הנכון להשיק מתנה או תחרות נהדרת
 • הגבר את התנועה שלך וקבל את הביצועים הטובים ביותר עבור השותפויות בתשלום שלך מבחינת תוכן (תוכן מודעה)
 • צור קשר עם הלקוחות שלך באמצעות צ'אט בזמן הנכון. אתה יכול ללמוד מהו היום והשעה הטובים ביותר להיות זמינים באופן מלא עבור המבקרים שלך.