Visitor Analytics
Skip to main content

מבקרים מיוחדים

TL;DR

מבקר ייחודי (או משתמש ייחודי) הוא אדם הצופה באתר לפחות פעם אחת בטווח זמן נבחר. מספר המבקרים הייחודיים באתר יכול להכתיב את ההצלחה הכוללת של אתר אינטרנט וניתן להגדיל אותו באמצעות SEO וטקטיקות שיווק אחרות.

אודות מבקרים ייחודיים באתר

מבקרים ייחודיים נספרים כמספר האנשים שביקרו באתר לפחות פעם אחת בפרק זמן נבחר. זהו אחד המדדים הפופולריים ביותר לניתוח אתרים מכיוון שהוא עוזר למשווקים להבין את התנהגות המשתמש באתר, על מנת להגדיר יעדים, לתמחר מוצרים ולהשלים פעילויות חשובות אחרות.

בסקירה הכללית מוצג המידע הבא על מבקרים:

  • מבקרים
  • מבקרים ייחודיים
  • מפה של מבקרים חיים
  • 6 המבקרים האחרונים
  • מפת מבקרים לפי מדינה

את כל המידע הזה ניתן לראות ביתר פירוט בלוח המחוונים.

כיצד נספרים מבקרים ייחודיים?

מבקרים ייחודיים נספרים כמספר האנשים הנבדלים שביקרו באתר בפעם הראשונה בפרק זמן נבחר (היום, 7 הימים האחרונים, 4 השבועות האחרונים או כל פרק זמן מותאם אישית שנבחר על ידי המשתמש). אם מבקר מגיע לאותו אתר פעמיים בטווח הזמן שנבחר, הוא ייספר פעם אחת כמבקר ייחודי ופעם אחת כמבקר חוזר.