Skip to main content

מבקרים מיוחדים

TL;DR

מבקר ייחודי (או משתמש ייחודי) הוא אדם הצופה באתר לפחות פעם אחת בטווח זמן נבחר. מספר המבקרים הייחודיים באתר יכול להכתיב את ההצלחה הכוללת של אתר אינטרנט וניתן להגדיל אותו באמצעות SEO וטקטיקות שיווק אחרות.

אודות מבקרים ייחודיים באתר

ניתוח מבקרים סופר מבקרים ייחודיים כמספר האנשים שביקרו באתר לפחות פעם אחת בפרק זמן נבחר. זהו אחד המדדים הפופולריים ביותר לניתוח אתרים שכן הוא עוזר למשווקים להבין את התנהגות המשתמש באתר, על מנת להגדיר יעדים, לתמחר מוצרים ולהשלים פעילויות חשובות אחרות.

בסקירה הכללית של ניתוח מבקרים מוצג המידע הבא על מבקרים:

  • מבקרים
  • מבקרים ייחודיים
  • מפה של מבקרים חיים
  • 6 המבקרים האחרונים
  • מפת מבקרים לפי מדינה

ניתן לראות את כל המידע הזה בפירוט רב יותר ב-Victor Analytics Dashboard.

כיצד נספרים מבקרים ייחודיים?

ניתוח מבקרים סופר מבקרים ייחודיים כמספר האנשים הנבדלים שביקרו באתר בפעם הראשונה בפרק זמן נבחר (היום, 7 הימים האחרונים, 4 השבועות האחרונים או כל פרק זמן מותאם אישית שנבחר על ידי המשתמש). אם מבקר מגיע לאותו אתר 2 פעמים בטווח הזמן הנבחר, הוא ייספר פעם אחת כמבקר ייחודי ופעם אחת כמבקר חוזר.