Visitor Analytics
Skip to main content

מבקרים לפי ארץ

TL;DR

מבקרים באתר (או בקיצור מבקרים) הם אנשים שצופים בעמוד אחד או יותר של אתר אינטרנט. ניתן להפריד את המבקרים הללו ולהציגם על ידי כלי ניתוח אינטרנט בהתאם לגורמים רבים, אחד מהם הוא מיקום. הכרת המדינה של המבקר באתר רלוונטית לאסטרטגיה העסקית.

על מבקרים באתר

מבקר באתר הוא אדם שנכנס/צופה לאתר, ללא קשר למספר הדפים.

כלי ניתוח אינטרנט כגון, לנטר את מספר המבקרים וסוגם. בתפריט המבקרים, משתמשים יכולים לגשת למידע הבא:

  • רשימה של המבקרים האחרונים עם סוגם (אורח חדש, חוזר והמרה) ומידע רלוונטי אחר עליהם
  • מספר המבקרים לפי שעה ויום
  • מפת המבקרים והמיקום

בסקירה הכללית מוצג המידע הבא על מבקרים:

  • מבקרים
  • מבקרים ייחודיים
  • מפה של מבקרים חיים
  • 6 המבקרים האחרונים
  • מפת מבקרים לפי מדינה

את כל המידע הזה ניתן לראות ביתר פירוט בלוח המחוונים.

כיצד נספרים מבקרים באתר לפי מדינה?

תהליך ספירת המבקרים באתר הוא כדלקמן: כאשר אדם מבקר באתר, המחשב, הסמארטפון או סוג אחר של מכשיר מחליף מידע עם שרת האתר. כל דף אינטרנט מורכב ממספר קבצים והשרת משדר כל אחד מהקבצים הללו לדפדפן המשתמש. מנתונים מסוג זה ניתן לעקוב אחר התנועה בדף הבית של האתר ובכל שאר דפי האינטרנט וגם בקטעי האתר. כך, כלי ניתוח קובעים בדיוק כמה מבקרים יקבל כל פלח.

מדוע חשוב לדעת מאיפה מגיעים המבקרים?

המבקרים באתר חשובים מכיוון שברוב המקרים הם מאמתים את הצלחתו של אתר אינטרנט. ככל שיש יותר מבקרים לאתר, כך המודעות למותג גבוהה יותר וסיכויי ההמרה גבוהים יותר. הכרת קהל היעד היא אחד הצעדים הראשונים לקראת עסק מצליח. מיקומם של המבקרים הוא קריטי למתן תוכן ושירותים רלוונטיים.