Visitor Analytics
Skip to main content

סטטוס מבקר

TL;DR

מבקר באתר (או בקיצור) הוא אדם שצפה בעמוד אחד או יותר של אתר אינטרנט, בעוד שסטטוס המבקר מייצג את האינטראקציה שלו באתר: חדש, חוזר או הומר. סטטוס המבקר חשוב בשיפור האסטרטגיות העסקיות הכוללות.

על מבקרים באתר

מבקר באתר הוא אדם שנכנס/צופה לאתר, ללא קשר למספר הדפים. כלי ניתוח אינטרנט, מעקב אחר מספר המבקרים, הסטטוס וההיסטוריה שלהם. בתפריט המבקרים, משתמשים יכולים לגשת למידע הבא:

  • רשימה של המבקרים האחרונים עם הסטטוס שלהם (מבקר חדש, חוזר והמרה) ומידע רלוונטי אחר עליהם
  • מספר המבקרים לפי שעה ויום
  • מפת המבקרים והמיקום

את כל המידע הזה ניתן לראות ביתר פירוט בלוח המחוונים. סטטוס המבקרישנם 3 סוגים עיקריים של מבקרים באתר המוצגים בתפריט המבקרים האחרונים של האפליקציה והם מוצגים בהתאם לטווח הזמן שנבחר (היום, 7 הימים האחרונים, 4 השבועות האחרונים או כל פרק זמן מותאם אישית שנבחר על ידי המשתמש):

  • מבקר חדש: האדם ניגש לאתר בפעם הראשונה
  • מבקר חוזר: האדם חזר לאתר לאחר ביקורו הראשון או, במילים אחרות, למבקר היו שני מפגשים או יותר באתר.
  • מבקר המרה: המבקר באתר הגיע לעמוד המרה אחד או יותר באתר. המבקר יכול להיות חדש או חוזר, כל עוד הוא הגיע לדף אינטרנט שהוגדר כדף המרות, הוא ייספר כמבקר המרה.

מדוע סטטוס אורח חשוב?

בעלי אתרים ומנהלי אתרים צריכים לדעת את מצב המבקרים באתר שלהם כדי לשפר את האסטרטגיות העסקיות והשיווקיות שלהם. מספר המבקרים בהמרה יכול להיות בקורלציה ישירה עם הצלחת העסק, בעוד שהמבקרים החדשים והחוזרים יכולים להציע את העניין הכללי עבור המוצר/אתר.