Skip to main content

מבקרים באתר

TL;DR

מבקרים באתר (או בקיצור מבקרים) הם האנשים שצופים בעמוד אחד או יותר של אתר אינטרנט. מספר המבקרים באתר יכול להכתיב את ההצלחה הכוללת של אתר אינטרנט, וניתן להגדיל את המספר הזה באמצעות SEO והליכי שיווק רבים אחרים.

על מבקרים באתר

מבקר באתר הוא אדם שנכנס/צופה לאתר, ללא קשר למספר הדפים.

כלי ניתוח אינטרנט כגון Visitor Analytics, עוקבים אחר מספר המבקרים וסוגם. בתפריט מבקרים של ניתוח מבקרים, משתמשים יכולים לגשת למידע הבא:

  • רשימה של המבקרים האחרונים עם סוגם (אורח חדש, חוזר והמרה) ומידע רלוונטי אחר עליהם
  • מספר המבקרים לפי שעה ויום
  • מפת המבקרים והמיקום

בסקירה הכללית של ניתוח מבקרים מוצג המידע הבא על מבקרים:

  • מבקרים
  • מבקרים ייחודיים
  • מפה של מבקרים חיים
  • 6 המבקרים האחרונים
  • מפת מבקרים לפי מדינה

ניתן לראות את כל המידע הזה בפרטים נוספים ב-Victor Analytics Dashboard.

כיצד נספרים מבקרים באתר?

תהליך ספירת המבקרים באתר הוא כדלקמן: כאשר אדם מבקר באתר, המחשב, הסמארטפון או סוג אחר של מכשיר מחליף מידע עם השרת. כל דף אינטרנט מורכב ממספר קבצים והשרת משדר כל אחד מהקבצים הללו לדפדפן של המשתמש (שם דף האינטרנט מעובד). מתוך נתונים מסוג זה, ניתן לעקוב אחר התנועה בדף הבית של האתר ובכל שאר דפי האינטרנט וגם בקטעי האתר. כך, כלי ניתוח קובעים בדיוק כמה מבקרים יקבל כל פלח.

מדוע המבקרים באתר חשובים?

המבקרים באתר חשובים מכיוון שברוב המקרים הם מאמתים את הצלחתו של אתר אינטרנט. ככל שיש יותר מבקרים לאתר, כך המודעות למותג וסיכויי ההמרה גבוהים יותר.

ניתן להגדיל את מספר המבקרים באתר באמצעות אופטימיזציה למנועי חיפוש, פרסום מקוון, פרסום במדיה חברתית, בלוגים אורחים ועוד מספר שיטות.