Visitor Analytics

GDPR's impact op sociale media - alles wat u moet weten

February 25, 2022

GDPR vereist dat bedrijven consequent prioriteit geven aan de bescherming van persoonsgegevens van EU-consumenten in hun activiteiten en procedures. In dit artikel kunt u alles te weten komen over de GDPR-impact op sociale media. Aangezien sociale media een belangrijke vorm van directe communicatie tussen bedrijven en consumenten zijn, moeten marketeers zich inspannen om de implicaties van GDPR voor deze strategische tak te begrijpen.

Wat zijn sociale media?

Sociale media - voor iedereen die zich de afgelopen 15 jaar in Noord-Korea onder een steen heeft verstopt - verwijzen naar online platforms waar mensen ideeën en informatie uitwisselen.

Enkele van de grootste spelers hier zijn Facebook, YouTube, WhatsApp en TikTok.

Wereldwijd zijn er 3,6 miljard actieve gebruikers van sociale media, wat betekent dat zij bijna de helft van de wereldbevolking vertegenwoordigen. Dit aantal zal naar verwachting stijgen tot 4,4 miljard in 2025 (Statista). De rijkdom aan persoonlijke gegevens die door deze gebruikers worden verstrekt, maakt deze platforms tot een van de meest effectieve marketinginstrumenten voor bedrijven.

In 2020 bedroegen de uitgaven voor advertenties in sociale media 132 miljard dollar en naar verwachting zal het totaal in de komende twee jaar de grens van 200 miljard dollar overschrijden (Statista).

Wat zijn de GDPR-implicaties voor sociale-mediamarketeers?

De General Data Protection Regulations (GDPR) is een wet van de Europese Unie die in 2018 in werking is getreden. Het is gebouwd rond de bescherming van de persoonlijke gegevens van EU-burgers en -ingezetenen.

De wet heeft geen invloed op personen die sociale media puur om persoonlijke redenen gebruiken. In plaats daarvan is het van toepassing op het gebruik van sociale media in een professionele hoedanigheid en voorkomt het de verwerking, opslag of het delen van persoonlijke gegevens zonder toestemming van de eigenaar.

De regelgeving geldt voor elk bedrijf ter wereld dat persoonsgegevens van EU-burgers en -ingezetenen bewaart, ongeacht of het bedrijf in de Unie is gevestigd.

Eerbiediging van de rechten van EU-burgers en -ingezetenen

De EU-wetgeving beschermt acht fundamentele rechten van onlinegebruikers met betrekking tot hun online persoonsgegevens:

 1. Het recht op informatie
 2. Het recht op toegang
 3. Het recht op rectificatie
 4. Het recht op wissen
 5. Het recht op beperking van de verwerking
 6. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 7. Het recht van bezwaar
 8. Het recht om geautomatiseerde besluitvorming te voorkomen

De verantwoordelijkheid van een bedrijf om deze acht grondrechten te respecteren strekt zich uit tot de gebruikersgegevens van hun sociale media. Dit omvat alles waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd - zoals namen, geboortedata, webbrowsercookies en trackingpixels.

Er is ook een extra "speciale categorie" van gegevens die een hoger niveau van bescherming vereist, zoals informatie over ras, etniciteit en religie.

Toestemming is essentieel

Cruciaal is dat EU-consumenten expliciet toestemming moeten geven voor de manier waarop deze gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt, en voor de overdracht van alles aan derden. Social media-marketeers hebben deze toestemming van gebruikers al lang nodig voordat ze hun gegevens verzamelen en gebruiken, maar deze eis is nu strenger onder GDPR.Gelukkig worden toestemming en gegevensgebruik al lang en effectief gedekt door de algemene voorwaarden en privacyverklaringen van socialemediaplatforms. Nu er al toestemming is, heeft GDPR een minder direct effect gehad op socialemiamarketing dan in andere delen van de sector.Dit betekent dat organische sociale-mediamarketing grotendeels onaangetast is door de GDPR-regelgeving, omdat voor het plaatsen van inhoud en het betrekken van gebruikers geen persoonsgegevens hoeven te worden verzameld. Er is ook geen probleem met volledig geanonimiseerde gegevens - dus het eenvoudig bijhouden van zaken als volgersaantallen of engagementpercentage is geen probleem. Het probleem met sociale media en GDPR is wanneer u persoonlijke gegevens van het platform haalt en deze elders binnen uw bedrijf opslaat, of wanneer u het gebruikt voor het genereren en verzamelen van gegevens in ruil voor bijvoorbeeld toegang tot een download.

Belangrijkste gebieden van GDPR-belang voor socialemedia marketeers

Hier zijn de drie belangrijkste manieren waarop GDPR van invloed is op sociale-mediamarketing: 1. Beperking van remarketingadvertenties en trackingpixels Remarketing (of retargeting) stelt bedrijven in staat advertenties te maken die hun websitebezoekers volgen naar de sociale-mediaplatforms die ze gebruiken, dankzij een pixel die hen identificeert als eerdere bezoekers van je website (of een specifieke pagina daarbinnen). Deze informatie maakt remarketing tot een effectief marketinginstrument, maar de GDPR-wetgeving vereist nu dat consumenten expliciet toestemming geven voor het gebruik van hun gegevens voor dergelijke activiteiten. Dit omvat ook toestemming voor het gebruik van retargetingcookies. Als u zich op EU-consumenten richt, moet u expliciete opt-in toestemming krijgen wanneer u persoonsgegevens gebruikt - met inbegrip van het volgen van gebruikers - en moet u GDPR-conformiteit in elke fase van uw marketing funnel bekendmaken. Dit zal natuurlijk extra stappen toevoegen aan marketingcampagnes en betekenen dat een deel van de gegenereerde leads onvermijdelijk zal verdwijnen. Het zal het ook moeilijker maken om de sociale-mediagebruikers die in het verleden uw website hebben bezocht, op de markt te brengen. 2. Dwingt sociale-mediagebruikers om uw privacyverklaring te accepteren Wanneer u adverteert om leads te genereren op sociale media, moet u ervoor zorgen dat elk formulier voor het vastleggen van gegevens een geschikte disclaimer en een link naar de privacyverklaring heeft, zonder vooraf aangevinkte opt-in vakjes voor het verkrijgen van toestemming.

En onder GDPR moeten bezoekers van een landingspagina in sociale media twee keer toestemming vragen: eerst om uw privacyverklaring te accepteren en vervolgens om uw call-to-action te volgen. 3. Beperkingen op het bijhouden van gebruikersgedrag Analyse van sociale media is van vitaal belang voor marketing, maar GDPR beperkt nu het bijhouden van gebruikersgedrag in sociale media.

Als je verschillen hebt gemerkt in de verkeersvolumes naar je website, inclusief drop-offs en achterblijvende gegevens, zul je je cookie opt-ins moeten testen om er zeker van te zijn dat je social media verkeer de voorwaarden accepteert.

Wat zijn de GDPR-boetes bij niet-naleving?

De GDPR legt strenge boetes op aan bedrijven die de persoonsgegevens van EU-burgers onvoldoende beschermen, met een tweeledig boetesysteem: Niveau 1: tot 10 miljoen euro of, als dat hoger is, 2% van de wereldwijde jaaromzet van het voorgaande jaar Niveau 2: tot 20 miljoen euro of, als dat hoger is, 4% van de wereldwijde jaaromzet van het voorgaande jaar

 • Niveau 1: maximaal 10 miljoen euro, of 2% van de wereldwijde jaaromzet van het voorgaande jaar (de hoogste waarde is van toepassing)
 • Tier 2: tot 20 miljoen euro, of 4% van de wereldwijde jaaromzet van het voorgaande jaar (de hoogste waarde is van toepassing)

Wat u moet doen om GDPR-conform te blijven

Voer een interne audit uit Beoordeel uw operationele procedures en processen met betrekking tot alle gebruikte sociale-mediaplatforms.

Breng de stroom van persoonsgegevens langs deze kanalen in kaart, zodat u kunt zien waar de gegevens vandaan komen en met wie ze worden gedeeld.

Identificeer welke gegevens u hebt over bestaande inwoners van de EU en controleer de dienstverleningsovereenkomsten met derden om zeker te zijn dat ze GDPR-conform zijn - inclusief foto's van werknemers op uw website en sociale-mediakanalen. Zorg voor 'Privacy by Design ' Dit is een hoofdthema dat door GDPR loopt, en betekent dat u moet plannen en beslissen hoe persoonlijke gegevens zo veilig mogelijk door uw bedrijf kunnen gaan. In de praktijk betekent dit dat de strengste privacy-instellingen nu van toepassing zijn op elk bedrijfsproduct of -dienst. Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld wanneer dat nodig is en mogen alleen gedurende de vereiste tijd worden bewaard. Zorg voor een duidelijke en beknopte privacykennisgeving Stel bij alle marketingactiviteiten een gemakkelijk toegankelijke privacykennisgeving op, inclusief uw beleid voor sociale media. Op die manier begrijpen gebruikers wat er met hun gegevens gebeurt. Vraag bij elke stap om toestemming Verkrijg uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens via gemakkelijk beschikbare opt-in formulieren die in duidelijke, ongecompliceerde taal zijn opgesteld.

Deze formulieren moeten gedetailleerder zijn dan in het verleden, met informatie over welke informatie wordt verzameld en waarom deze wordt gedeeld. Deze opt-ins moeten ook mobielvriendelijk zijn. Denk eraan - inactiviteit betekent niet dat gebruikers toestemming geven; ze moeten zelf actie ondernemen. Zorg voor uw rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens Bedrijven moeten hun rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen verantwoorden.

Ze moeten ook over systemen beschikken waarmee klanten kunnen verzoeken om wijziging of verwijdering van hun persoonsgegevens - inclusief de overdracht ervan aan een ander bedrijf. Beperk de beschikbaarheid van socialemediagegevens voor werknemers Stel een bedrijfsbeleid op dat mensen informeert over socialemediabeheer en de regels rond GDPR.Dit moet onder meer inhouden dat specifieke werknemers worden aangewezen om sociale-mediapagina's te beheren om ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, waarbij logins niet worden gedeeld met uw voltallige personeel, evenals regels die het gebruik van persoonlijke sociale-media-accounts voor bedrijfsactiviteiten voorkomen. Het sociale-mediabeleid moet de volgende punten omvatten:

 • Risico op laster
 • Reputatie- en merkmanagement
 • Omgaan met negatieve opmerkingen
 • Toezicht op werknemers
 • Beschermen van informatie over werknemers

Leg uit en rechtvaardig uw intentie met gegevens Bedrijven mogen alleen gegevens verzamelen en verwerken als zij daarvoor een wettelijke basis hebben.

Leg gebruikers daarom uit waarom uw bedrijf hun persoonsgegevens nodig heeft, en waarvoor ze zullen worden gebruikt.

Informeer hen over eventuele processen die zijn ingevoerd nadat zij in eerste instantie toestemming hebben gegeven. Mogelijk moet u ook uw cookie-kennisgeving bijwerken. Naleving is een voortdurende taak GDPR-naleving kan een tijd- en middelenrovend proces zijn, maar de extra zorg die wordt besteed aan de bescherming van persoonsgegevens wordt door gebruikers gewaardeerd. Het aanpassen van uw socialemediamarketingstrategie is een extra kans om vertrouwen op te bouwen bij klanten en betere leads aan te trekken. Het beste advies is om meer te weten te komen over de nieuwe GDPR-vereisten, de procedures van uw bedrijf voor de verwerking van gegevens te herzien en iemand aan te wijzen die de gegevensregistratie conform de regels bijhoudt.

Categories
 • For Small Business Owners
 • For Digital Marketers
 • For Website Analysts
 • For Enterprise, Agency & SaaS
 • Website Statistics
 • Visitor Behaviour Analytics
 • Visitor Communication
 • GDPR & Data Privacy Regulations
 • Website Intelligence
 • Digital Marketing
 • Digital Wellbeing
 • Product Updates
 • Company Updates
 • Newsletter
 • Hubs and Guides
You might also like
Canada's wet inzake de bescherming van persoonsgegevens en elektronische documenten (PIPEDA)
Canada's wet inzake de bescherming van persoonsgegevens en elektronische documenten (PIPEDA)
Beste privacy-compliant analytics tools voor 2021
Beste privacy-compliant analytics tools voor 2021
Een studie naar GDPR-consentmeldingen en hun impact op gegevensverwerving
Een studie naar GDPR-consentmeldingen en hun impact op gegevensverwerving
Inzichten in uw inbox

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor regelmatige nuggets. En maak je geen zorgen, we zullen de verkoop niet vertellen.

Share article