Skip to main content

Bouncepercentage

TL;DR

Bouncepercentage is een statistiek voor de analyse van webverkeer. Het vertegenwoordigt het percentage websitebezoekers dat een enkele pagina van een site bezoekt en vertrekt zonder andere pagina's van diezelfde website te bezoeken. Er is geen goede of foute waarde voor het bouncepercentage, maar in de meeste gevallen heeft een lager bouncepercentage de voorkeur boven een hoger. Deze statistiek is te vinden in het menu Overzicht bezoekersanalyse.

Wat is bouncepercentage?

Een van de meest voorkomende statistieken voor webanalyse, het bouncepercentage, vertegenwoordigt het percentage bezoekers dat een site betreedt en verlaat zonder andere pagina's binnen dezelfde sessie te bekijken. Het gemiddelde bouncepercentage verschilt van branche tot branche en is afhankelijk van het type website, maar de algemene regel is dat hoe lager het bouncepercentage, hoe beter. Als maatstaf voor e-commerce websites moeten bouncepercentages tussen 20-45% liggen en voor B2B-websites tussen 25-55%. Enkele van de factoren die kunnen leiden tot een hoger bouncepercentage zijn traag ladende pagina's, inhoud van lage kwaliteit, slechte gebruikerservaring en technische problemen.

Wat is de formule voor het bouncepercentage?

Het bouncepercentage wordt berekend door het aantal bezoeken van één pagina te delen door het totale aantal bezoeken aan de website. Hoewel Visitor Analytics u deze statistiek in het overzichtsdashboard laat zien, kunt u deze als volgt voor uzelf berekenen:

Rb=Tv/Te

Waar: Rb = Bouncepercentage Tv = Totaal aantal bezoekers dat slechts één pagina bekijkt Te = Totaal aantal bezoekers van een site

Waarom is het bouncepercentage belangrijk?

Bouncepercentage kan het succes van een website dicteren door de prestaties en effectiviteit weer te geven. Het laat zien hoe geïnteresseerd bezoekers zijn in de website en het is een getal waarmee rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van bedrijfsstrategieën en -doelstellingen. Het is belangrijk om te weten dat bouncepercentages niet relevant zijn voor websites van één pagina en bestemmingspagina's, aangezien er geen andere pagina's zijn waar bezoekers naartoe kunnen gaan. Nieuwsportalen, woordenboeken en andere one-click-sites vormen ook een uitzondering op de regel.