Visitor Analytics
Skip to main content

Kosten per klik (CPC)

TL;DR

Cost per Click (CPC)is een van de meest populaire digitale advertentiemodellen. CPC houdt in dat een adverteerder een kost betaalt aan een uitgever voor elke klik op een advertentie. Meestal gebruiken adverteerders deze vorm van betaalde advertenties wanneer ze verkeer voor hun websites willen krijgen.

Over kosten per klik

Cost per Clickis een prijsmodel voor advertentiesdat adverteerders gebruiken om te factureren op basis van het aantal klikken op een betaalde advertentie. CPC wordt ook wel PPC (Pay per click) genoemd.

Kortom, in het CPC-model wordt aan adverteerders een vast bedrag in rekening gebracht telkens wanneer op de advertentie wordt geklikt, ongeacht of de klik in een conversie is omgezet of niet. Zoekmachineszoals Google staan bekend om het gebruik van CPC-strategieën, waarbij de adverteerders bieden op zoekwoorden en dienovereenkomstig betalen wanneer gebruikers op de advertenties klikken die op de resultaatpagina's worden weergegeven.

Wanneer wordt Cost per Click gebruikt?

Het wordt aanbevolen om kosten per klik te gebruiken wanneer het doel van de advertentie is om verkeer voor de website te genereren. Ook wordt Cost per Click gebruikt wanneer adverteerders een vast dagbudget hebben. Wanneer er op een dag geen geld meer is voor de advertentie, wordt de advertentie uit de roulatie gehaald.

Wat zijn de voordelen van Cost per Click?

Cost per Click heeft de voordelen van het behalen van doelen met meer verkeer en heeft een goede maatstaf voor het verbeteren van betaalde advertentiecampagnes. Als de adverteerder een goed begrip heeft van het bedrijf en het publiek, kan hij ook een handmatige biedstrategie kiezen, of hij kan zich op andere dingen concentreren en een automatische biedstrategie kiezen.

Hoe wordt de kosten per klik berekend?

De CPC-formule is:

CPC = totale budgetuitgaven /totaal aantal klikken

Als u bijvoorbeeld twee klikken ontvangt, één van $ 0,50 en één van $ 0,40, bedragen de totale budgetuitgaven $ 0,90. Het CPC-gemiddelde is € 0,45 ($ 0,90, uw totale budget, gedeeld door 2, uw totale aantal klikken).