Skip to main content

Internetprotocol (IP)

TL;DR

Een IP-adres is een unieke online-identificatiecode voor elk apparaat dat met internet is verbonden en helpt om de locatie en het netwerk van het apparaat te volgen.

Wat is een IP?

"IP" is de afkorting voor "Internet Protocol" en het "adres" verwijst naar het unieke nummer dat is toegewezen aan elk apparaat dat het Internet Protocolgebruikt voor communicatie. Er zijn twee soorten IP's:

  • statische IP's
  • dynamische IP's.

Als u een statisch IP-adres heeft, betekent dit dat uw IP-adressen niet veranderen en dat u elke dag hetzelfde IP-adres heeft als u verbinding maakt met hetzelfde netwerk.

Wat is de rol van IP-tracking?

De rol van een IP-adres is voor identificatievan de netwerkinterface en voor geolocatieservices om nauwkeurig in te schatten waar u zich bevindt. Statische IP's zijn meestal een optie voor bedrijven omdat ze erg handig zijn voor speciale services (bijv. webservers of FTP, hostingcomputerservers).

Houd er rekening mee dat netwerkadressen zijn ontworpen als unieke identificatiecodesover het hele netwerk, hoewel sommige netwerken lokale, privé-adressenof lokaal beheerde adressentoestaan die mogelijk niet uniek zijn.

Waarom is IP-anonimisering belangrijk?

IP-anonimisering is een functie die de opslag van een IP-adres voorkomt en is ontworpen om alle website-eigenaren te helpen voldoen aan wettelijke voorschriften zoals de AVG, hun eigen privacybeleid en lokale regels voor gegevensbescherming.

Overeenkomstig VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn er een paar eenvoudige regels om te overwegen:

  1. De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht.
  2. Eenieder heeft recht op bescherming van de hem betreffende persoonsgegevens.
  3. De beginselen en regels inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens dienen, ongeacht hun nationaliteit of verblijfplaats, hun fundamentele rechten en vrijheden te eerbiedigen, in het bijzonder hun recht op bescherming van persoonsgegevens.

Dit is een stuk belangrijke essentiële informatie, aangezien een IP-adres onder persoonsgegevens valt, volgens artikel 4, lid 1, onder 'persoonlijke gegevens' alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene'); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

en anonimisering of pseudonimisering verwijst naar het volgende:

(5) "pseudonimisering": de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Hier is een stapsgewijze handleiding om de IP's van al uw bezoekers te anonimiseren in de bezoekersanalyse-app:

  1. Log inop uw bezoekersanalyse-account en selecteer uw website
  2. Ga naar Website-instellingen
  3. Zet de Anonimiseer IP's van mijn bezoekers AANen klik op Opslaan

Zodra u de anonimiseringsoptie inschakelt, wordt geen van de IP's van uw bezoekers opgeslagen. Opmerking: door IP-anonimisering te selecteren, ziet u nooit IP-adressen binnen Visitor Analytics. We volgen uw bezoekers niet via het IP-adres en het heeft geen enkele invloed op uw gegevens.