Skip to main content

JavaScript

TL;DR

JavaScript is een populaire programmeertaal die vooral wordt gebruikt om dynamische elementen in een website in te voegen.

Wat is JavaScript?

JavaScript is een programmeertaal die vooral wordt gebruikt om dynamische elementen in webpagina's in te voegen. Voorbeelden van dynamische elementen zijn automatiseringen, animaties, interactieve elementen, verkeerstellers, enz. Zonder JavaScript zouden websites statisch zijn en alleen op HTML en CSS vertrouwen. JavaScript is meestal ingebed in de HTML-code van een webpagina of het kan functioneren in een afzonderlijk bestand dat is gekoppeld in het <head>-gedeelte van HTML:

  • Voorbeeld van gelinkt Javascript: <script src="/js/assets/voorbeeld.js" type="text/javascript"></script>

  • Voorbeeld van ingesloten (inline) Javascript(dit voorbeeld is het script dat Visitor Analytics gebruikt om websitestatistieken te kunnen bijhouden): <script>(function(v,i,s,a){if(!v._visaSettings){v._visaSettings={};}v._visaSettings["326865a9-6d58-11e8-834c-0242ac120005"]={v:"0.3",s:"326865a9-6d58-11e8-834c-0242ac120005",a:"1"};_v=i.getElementsByTagName("head")[0];_a=_v;_i=i.createElement("script");_s=_i;_s.defer="defer";_s.src=s+a+v._visaSettings["326865a9-6d58-11e8-834c-0242ac120005"].v;_a.appendChild(_s);})(window,document,"//app-worker.visitor-analytics.io/main",".js?s=326865a9-6d58-11e8-834c-0242ac120005&v=")</script>

Waarom wordt mij gevraagd om JavaScript code aan mijn website toe te voegen?

Vaak, als u een tool gebruikt om uw website te verbeteren, zal het u vragen om een JS <script> te kopiëren-plakken in uw dashboard, zodat het wordt weergegeven in de <head> van de HTML. Als je de leverancier van de tool vertrouwt, zou dit geen probleem mogen zijn. Dit is iets dat de opgegeven dienst nodig heeft om een bepaalde functionaliteit aan uw website te kunnen toevoegen. Als je een webbouwplatform gebruikt, zoals Wix of Wordpress of anderen, en een extensie of een plugin installeert, zal deze vaak automatisch het benodigde JavaScript aan je website toevoegen. In sommige gevallen moet u nog steeds handmatig een code kopiëren en in de header plakken.

JavaScript-problemen en oplossingen

Als u te veel plugins/extensies op een website installeert, kunnen deze een groot aantal JavaScript-codes in de header invoegen. Er zijn voorbeelden waarbij een webpagina in de <head>-sectie verwijst naar meer dan 60-70 externe JavaScript-bestanden. Voordat de inhoud wordt geladen, zal de webbrowser al deze bronnen proberen te downloaden, waardoor de laadtijd van de pagina aanzienlijk wordt vertraagd. Er zijn verschillende oplossingen voor dit probleem, waarvan er één wordt beschreven in de dynamische rendering woordenlijst.