Visitor Analytics
Skip to main content

Trefwoord Relevantie

TL;DR

Trefwoord relevantie verwijst naar de overeenkomst tussen een bepaald trefwoord en de inhoud van een pagina. Het wordt gebruikt door zoekmachines om de inhoud van een pagina te begrijpen en te beslissen over hoe die inhoud te rangschikken. Huidige trefwoord relevantie beoordelingen worden gedaan met behulp van kunstmatige intelligentie, die rekening houdt met context, synoniemen en homoniemen.

Wat is Trefwoord Relevantie en waarom is het belangrijk?

Trefwoord relevantie is een term die de mate definieert waarin een bepaald trefwoord of set van trefwoorden wordt beschouwd als relevant voor de inhoud van een webpagina. Trefwoord relevantie wordt gebruikt door zoekmachines om te bepalen waar een webpagina over gaat. Op basis hiervan en van andere factoren bepaalt de zoekmachine hoe webpagina's worden gerangschikt ten opzichte van een zoekopdracht.

In het verleden beoordeelden zoekmachines relevantie meestal aan de hand van het aantal keren dat een trefwoord werd gebruikt in de tekst, en waar het werd gebruikt (extra SEO punten voor het hebben van het trefwoord in de <title>, de <h> tags etc.) Tegenwoordig, met de vooruitgang in kunstmatige intelligentie, gebruiken zoekmachines geavanceerde neurale matching om een tekst beter te begrijpen. In deze context, keyword relevantie is nog steeds belangrijk, maar het is niet essentieel om een exacte match te hebben tussen de zoekopdracht en de website tekst. In sommige gevallen kunnen exacte overeenkomsten zelfs als verdacht worden beschouwd als ze het gevolg zijn van over-optimalisatie en keyword stuffing. Het is belangrijk om content te schrijven die gericht is op zoekwoorden, maar ook om het leesbaar te houden.

Moderne zoekmachines begrijpen context, synoniemen, homoniemen en andere complexe linguïstische structuren. Ze kunnen ook logische verbanden leggen tussen de woorden waar uw website al op rankt, de statistieken vergelijken met die van de concurrentie en op basis daarvan een conclusie trekken. Relevantie wordt ook gecombineerd met merkkracht. Dit betekent dat hoe relevant uw content ook is, het niet hoger zal ranken dan gevestigde merken voor dezelfde zoekwoorden.